contributietabel 2019-2020

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 28 mei 2019 is ingestemd met onderstaande contributietabel.

   
Contributies voor het seizoen 2019-2020 zijn als volgt vastgesteld (inclusief bijdrage blaashal van € 15,=)  
 Ledengroep Contributie €
senior 428,=
jong senior 379,=
jong senior student 250,=
eenmalig overgangstarief voor hdm junior lid naar hdm eerstejaars jong senior student lid 150,=
eenmalig instaptarief voor nieuwe jong senior student leden 1 150,=
teamcontributieprijs jong senioren studententeam voor het eerste jaar van aanmelding inclusief bartegoed van € 1.500 2 3.500,=
teamcontributie jong senioren studententeam voor tweede en opvolgende jaren teamlidmaatschap (na aanmelding 1ste jaar), onder de voorwaarde dat het jong senioren studententeam na het 1ste jaar voor ≥ 65% in stand blijft en de overige voorwaarden uit het 1ste jaar (zie 2) 3.500,=
junior A,B,C of D jeugd 445,=
mini 2e jaars E 390,=
mini 1e jaars E 362,=
mini 2e jaars F 336,=
mini 1e jaars F 276,=
trimlid 276,=
trainingslid 254,=
niet-spelend lid 210,=
babylid 3 30,=
donateur 65,=
toeslag voor leden in jeugdtopselectieteams J/M A1 en J/M B1 190,=
toeslag voor leden in jeugdtopselectieteams J/M C1 en J/M D1 164,=
toeslag voor leden in jeugdopleidingsteams J/M C2 en J/M D2 81,=
toeslag voor leden in jeugdopleidingsteams J/M E1 en J/M E2 55,=
   
korting 3e lid 33,=
korting 4e lid 44,=
en volgende leden van een gezin 55,=
gezinsmaximum 4 1.359,=
   
entree senior -
entree junior 80,=
entree mini 80,=
   
zaalhockey niet-hdm-leden (mits ruimte in bestaand team) 96,=
geen automatische incasso (per adres) (niet van toepassing indien betaling binnen 30 dagen na factuurdatum) 25,=

verhogingen (na herinneringen) :
 
bij te late betaling/stornering 1e verhoging 10%
bij te late betaling/stornering 2e verhoging 30%
daarna wordt een incassobureau ingeschakeld met verhaling van de kosten.  
   
1) nieuwe leden zijn personen die niet lid zijn geweest van hdm het seizoen voorafgaand aan het seizoen waarvoor is aangemeld  
2) TEAMCONTRIBUTIE jong senior student voorwaarden:
a) ≥ 15 leden per team;
b) ≥ 10 leden jong senior student;
c) eenmalig bartegoed in het jaar van aanmelding team;
d) teamcontributie moet volledig zijn voldaan bij aanvang eerste wedstrijd; en
e) bij ≥ 16 spelers wordt de teamcontributieprijs cumulatief vermenigvulgd met factor 1,06 per extra speler
 
3) alleen voor hdm-leden, geen gezinskorting  
4) gezinskorting van toepassing op leden van één gezin waarbij de contributienota wordt verzonden naar één adres en geldt voor reguliere contributie en niet voor de toeslag voor leden in jeugdtopselectieteams en niet voor het entreegeld.  
   

 

IBANbankrekeningnr. tnv hdm te Den Haag

NL22RABO0179926802 (Rabobank)

Opmerkingen:

  • Geen entreegeld voor senioren (≥18 jaar).
  • Voor zaalhockey of midwintercompetitie gedurende de winterstop is geen extra contributie verschuldigd.
  • Bij een heel nieuw senioren team van minimaal 13 personen betalen alleen de eerste 13 personen het eerste jaar de geldende contributie plus de geldende toeslagen (voor 13 personen); elk extra nieuw lid betaalt dus het eerste jaar geen contributie.
  • hdm participeert in de Ooievaarspasregeling van de Gemeente Den Haag. Dit betekent dat de Ooievaarspashouder een deel van de contributie terug kan krijgen. Neem over de hoogte van de bijdrage contact op met de ooievaarspas@hdmonline.nl en voor meer informatie www.ooievaarspas.nl.
  • Op individueel verzoek (richten aan ledenadministratie@hdmonline.nl) kan gespreide betaling via automatische incasso in max. 6 termijnen aangevraagd worden.

Automatische incasso

hdm streeft ernaar om de contributie per machtiging aan hdm te voldoen. U machtigt hdm om voortaan via automatische incasso de contributie in drie termijnen van uw (post)bankrekening af te schrijven.

De voordelen hiervan zijn:

- gespreide betaling, budgettair prettig zonder administratiekosten;

- geen verhoging van € 25,= per adres.;

- gemak, want geen omkijken naar de betaling;

- geen risico van te late betaling en daarmee worden boetes vermeden (uiteraard moet er wel voldoende saldo zijn op de momenten van afschrijving. Bij een stornering gelden de bovenstaande in de contributietabel genoemde verhogingen).

Deze voordelen worden verkregen door het formulier automatische incasso uit te printen, volledig in te vullen, te ondertekenen en retour te zenden naar hdm t.a.v de ledenadministratie, Postbus 97781, 2509 GD Den Haag.

hdm verwerkt de persoonsgegevens van (de ouders/verzorgers van) leden conform haar privacyverklaring https://www.hdmonline.nl/index.php?page=privacy&sid=5 .

 

De hoogte van de contributie wordt bepaald door de leeftijd op 30 september
van het seizoen waarover de contributie is verschuldigd: 
 
27 jaar en ouder senior
26, 25 of 24 jaar jong senior
23, 22, 21, 20, 19 of 18 jaar jong senior student
17 of 16 jaar A-junior
15 of 14 jaar B-junior
13 of 12 jaar C-junior
11 of 10 jaar D-junior
9 jaar E-mini 2e jaars (2E)
8 jaar E-mini 1e jaars (1E)
7 jaar F-mini 2e jaars (2F)
6 jaar F-mini 1e jaars (1F)