kosten lidmaatschap 2023-2024

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 30 mei 2023 zijn de kosten voor de contributie van het jaar 2023/2024 vastgesteld. De volledige contributietabel 2023-2024 in pdf-formaat kun je hier downloaden.

scherm_afbeelding_2023_06_20_om_18.18.24.png 

HDM participeert in de Ooievaarspasregeling van de Gemeente Den Haag. Een Ooievaarspashouder kan een deel van de contributie terugkrijgen. Neem over de hoogte van de bijdrage contact op met de ooievaarspas@hdmonline.nl en voor meer informatie www.ooievaarspas.nl.

HDM heeft een (niet-onbeperkt) steunfonds beschikbaar voor die leden die tijdelijk niet aan hun financiële verplichtingen ten aanzien van de betaling van de contributie kunnen voldoen. Contact hierover kan worden opgenomen met de voorzitter via de voorzitter@hdmonline.nl. 

Het heeft de voorkeur om de contributie per automatische incasso te voldoen. Lees hier meer over de automatische incasso die HDM hanteert.

De hoogte van de contributie wordt bepaald door de leeftijd op 30 september van het seizoen waarover de contributie is verschuldigd:

27 jaar en ouder senior
26, 25 of 24 jaar jong senior
23, 22, 21, 20, 19 of 18 jaar jong senior student
17 of 16 jaar A-junior (O18)
15 of 14 jaar B-junior (O16)
13 of 12 jaar C-junior (O14)
11 of 10 jaar D-junior (O12)
9 jaar E-mini 2e jaars (O10)
8 jaar E-mini 1e jaars (O9)
7 jaar F-mini 2e jaars (O8)
6 jaar F-mini 1e jaars (O7)

Downloads:

contributie Overzicht