algemene zaalhockey informatie

Lees hier alle informatie over de zaalcompetitie, regels en DWF.

Spelen en trainen in de zaal

Bij zaalhockey zijn zaalschoenen, scheenbeschermers en een bitje verplicht, een zaalstick en een handschoen (links) wordt dringend geadviseerd. En bij een wedstrijd dragen de teamleden natuurlijk het complete hdm-tenue. Alle gespen en (harde) riempjes (keeper!) moeten ter bescherming van de vloer met tape worden afgeplakt, bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van zaalriempjes i.p.v. tape. Besteed vooral aandacht aan metalen gespen, in sommige zalen wordt hier extra op gelet!

De trainingstijd in de zaal is beduidend korter dan op het veld, zorg dat alle teamleden op het moment dat de training start helemaal klaar zijn, inclusief zaalschoenen. Houd er rekening mee dat soms de balken nog neergelegd (en opgeruimd) moeten worden.

Zaalbal

De materiaalcommissie stelt geen zaalbal meer ter beschikking. Deze dienen zelf door het team te worden aangeschaft. Voor de trainingen is een set indoor-ballen beschikbaar gesteld door hdm. Wees zuinig op deze ballen, de trainers geven de ballen aan elkaar door. Zorg er steeds voor dat evenveel ballen doorgeeft als dat je hebt gekregen aan het begin van de training!

Keepersmateriaal

Zorg dat alle uitstekende delen en gespen zijn afgeplakt met tape. Dit voorkomt beschadiging van de vloer. Sommige zaalbeheerders zijn hier zeer streng in. Altijd tape bij je hebben voorkomt problemen! Niet in alle hallen is afplakken voldoende. In de hdm-hal moet bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van zaalriempjes. De materiaalcommissie stelt zaalbandjes - tegen een borg - beschikbaar. 

Het weer in de winter...
wil nog wel eens aanleiding zijn om te twijfelen aan het doorgaan van een wedstrijd. Het uitgangspunt is: als het openbaar vervoer rijdt, gaan alle wedstrijden door. Mocht er, om wat voor reden dan ook sprake zijn van een (centrale) afgelasting dan kun je dit op de dag zelf zien op de website van hdm.
Het niet verschijnen bij een wedstrijd terwijl er geen sprake is van een officiële afgelasting leidt tot verliespunten en een geldboete voor het team!

Zaalleiding

Gedurende een of meer speeldagen is ook jouw team belast met de zaalleiding. De zaalleiding bestaat uit 2 volwassen (> 18 jaar) personen, bezet de wedstrijdtafel en heeft als belangrijkste taken:
- Erop toezien dat de wedstrijden en het gebruik van de zaal ordentelijk verloopt.
- Het netjes houden van sporthal, gangen en kleedkamers!
- Het bijhouden van de tijd, een zaalhockeywedstrijd kan niet uitlopen, de eindtijd staat vast.
- Halverwege de wedstrijd de scheidsrechters van speelhelft laten wisselen.
- Het bijhouden van de stand, deze wordt door de scheidsrechters in het digitaal wedstrijdformulier verwerkt.

Op de site van de KNHB staat duidelijk omschreven wat de taken zijn van de zaalleiding en wat de taken van de wedstrijdtafel zijn. 

Heb je zaalleiding bij het eerste blok wedstrijden van de dag? Zorg dan dat je minimaal 15 minuten voor het begin van de wedstrijd aanwezig bent om de balken uit te leggen!
Heb je zaalleiding bij het laatste blok wedstrijden van de dag? Vergeet dan niet in overleg met de zaalbeheerder de balken op te ruimen!

Zaalleiding is echt iets wat bij zaalhockey voorkomt en wat we op het veld als zodanig niet kennen. Als zaalleiding ben je verantwoordelijk voor de speellocatie, het wedstrijdverloop en de wedstrijd-formulieren. Met het kijken van deze video's ben je als zaalleider geheel voorbereid.

Zorg ervoor dat de scheidsrechters de wedstrijd op tijd laten beginnen en eindigen! In voorkomende gevallen (te laat melden van een team, oponthoud tijdens een wedstrijd) wordt een kortere wedstrijd gespeeld. Eventueel wordt dit, met reden/oorzaak, in het digitaal wedstrijdformulier gemeld.

In de standenmotor van de knhb kun je zien op welke data jouw team zaalleiding heeft (dat kan dus ook in een andere hal dan de hdm-hal zijn!), zodat je hiermee met de indeling rekening kunt houden.

Fluiten in de zaal

De zaalwedstrijden van de jeugd worden door ouders gefloten. De indeling hiervan wordt gemaakt per team, door de teammanager. Fluitende ouders hebben een scheidsrechterskaart C nodig, de scheidsrechters verwerken de uitslag in het digitaal wedstrijdformulier. Zij ontvangen hiervoor voorafgaand aan de wedstrijd een inlogcode en een wedstrijd-registratiecode.

Uitzondering hierop zijn de jongste jeugdteams (E6- en E8-tallen en D8-tallen), deze wedstrijdjes worden begeleid door een spelbegeleider waarvoor een scheidsrechterskaart niet verplicht is. Ook zijn er enkele aanpassingen aan de regels ten opzichte van de zaalregels. Meer informatie vind je in het document 'ZH-instructie jongste jeugd'.

De senioren moeten voor hun eigen wedstrijden zelf voor een scheidsrechter zorgen. 

Zie ook de instructies op de KNHB-site.

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Na afloop van elke wedstrijd dient het digitaal wedstrijdformulier volledig verwerkt te worden door scheidsrechters en coach. Bedenk hierbij dat de zaal direct door andere teams gebruikt moet worden, verwerk het formulier dus in de kleedkamer of in de kantine. Vergeet ook niet inlogcodes en de wedstrijdregistratiecode mee te nemen. En voor de coach en/of begeleiders van teams: zorg dat je zelf ook altijd scheidsrechtergegevens bij je hebt zodat het digitaal wedstrijdformulier kan worden ingevuld als de scheidsrechter op het laatste moment wijzigt en/of de codes is vergeten!

DWF moet op de speeldag afgerond zijn. Als dit niet tijdig gebeurt, kan de KNHB een boete toekennen.

Spelregels

Bij alle zaalteams staan per team maximaal 6 spelers in het veld, waaronder een doelverdediger.

Verschillen tussen veld- en zaalhockey (seizoen 2015-2016, binnenkort volgt update van seizoen 2016-2017) worden in dit document uitgelegd.

Gele kaarten tijdens het zaalseizoen

Let heel goed op! In de zaalhockeycompetitie leidt een 2e en 3e gele kaart tot een automatische schorsing van één wedstrijd. Een 4e en volgende gele kaart leidt zelfs tot 2 wedstrijden schorsing. Het kan dus gebeuren dat een speler (die al één of meerdere gele kaarten op zijn / haar naam heeft staan) een gele kaart krijgt tijdens de 1e wedstrijd van een speeldag, daardoor de volgende wedstrijd van die speeldag is geschorst! Indien een speler een schorsing heeft uitgezeten, dient dit onder opgaaf van naam + wedstrijd + wedstrijdnummer + datum en tijd te worden doorgegeven aan de tuchtcommissie van hdm.

Regels gebruik hdm-hal

Voor iedereen die de hdm-hal gebruikt gelden de volgende regels:

algemene regels

 • De sporthalvloer alleen betreden met schone zaalschoenen.
 • Dug-out alleen voor speelsters/spelers, alle anderen op de tribune.
  Etenswaren en drank in de sporthal zijn niet toegestaan, geldt zowel voor tribune als sporthalvloer. Uitzondering is bidon water voor speelsters/spelers.
 • Deuren aan de zuidzijde sporthal mogen alleen bij nood geopend worden. De achter liggende ruimten zijn voor vaste huurders sportcentrum.
  Voor boven bedoelde deuren en de nooddeur aan de noordzijde moeten bij aanvang training de 'gordijnen', netten die de deuren beschermen, gesloten worden en het luik voor de enige deur met glas geplaatst worden.

de zaalbalken

 • Het eerste team dat traint moet de zaalbalken neerleggen. De trainer/coach meldt zich bij de bar, waarna de deur naar de sporthal wordt geopend en de lichten worden aangedaan.
 • De zaalbalken bevinden zich op twee karren in de bergruimte rechts van de trap naar de sporthalvloer.
 • De deuren van de berging werken als volgt: rechter deur is gewoon te openen en kan dmv van de deurstopper vastgezet worden in open toestand. De linker deur idem, maar bij sluiten van de deuren moet eerst de linker deur geheel gesloten zijn alvorens de rechterdeur gesloten kan worden. Forceren leidt tot schade!
 • Balken moeten door minimaal twee personen gelegd worden. Let op: de balken niet over de vloer slepen! De brede kant balk is bovenzijde.
 • De (bijna) lege karren weer terugzetten in de berging.
 • Het laatste team dat zaaltraining heeft (zie schema infobord) moet balken weer opruimen. Let daarbij op dat de balken netjes gestapeld worden en dat er geen balken uitsteken buiten de lengte van de kar! Is dat wel het geval, dan past de kar niet in de berging en moet alles weer af gestapeld worden.
 • In principe kunnen de balken op vrijdag- en zaterdagavond blijven liggen als er de volgende dag zaalhockey is. Zie daarvoor het schema op het infobord.
 • Lichten sporthal uit laten doen (bar).
 • Ieder team dat traint dient er voor te zorgen dat in en om de dug-out geen rommel blijft liggen. 

Vragen?

weds.zaal@hdmonline.nl

Downloads:

zaalhockey overzicht