algemene zaalhockey informatie 2021-2022

WEDSTRIJDSECRETARIS ZAAL - Tijdens het zaalseizoen hebben we te maken met allerlei praktische zaken om te trainen en competitie te spelen. Ook in de tijd van corona proberen we zo lang mogelijk door te gaan. Toch is er een aantal zaken anders georganiseerd dan 'normaal'. Lees hier alle informatie over de zaalcompetitie, regels en DWF goed door!

 • het competitie programma kan tussentijds gewijzigd. Standenmotor is leidend communicatiemiddel. Check daarom vrijdagavond altijd Standenmotor.
 • Belangrijkste wijziging ten opzichte van vorige gespeelde seizoen is dat het thuisspelende team verantwoordelijk is voor de wedstrijdtafel en de scheidsrechters voor alle wedstrijden in het drieluik.
 • De wedstrijden in de zaal zijn centraal strak gepland. Dit betekent dat de tijd die staat voor het drieluik geen uitloop kan bevatten. Als er te laat begonnen wordt zal er dus ook korter tijd zijn om te spelen. De zaalleiding ziet hier op toe.
 • Dwf's moeten op de speeldag zelf zijn afgerond.
 • Afgelastingen? In de zaal kennen we alleen centrale afgelastingen dan wel afgelastingen gedaan door de competitieleider/districtskantoor. Afgelaste wedstrijden worden in principe niet ingehaald

Zaalleiding:

 • herkenbaar aanwezig en vervult geen andere functie dan zaalleiding
 • zorgt voor bemensing wedstrijdtafel
 • ziet toe op de juiste en tijdige afronding van het digitale wedstrijdformulier (DWF)
 • zorgt voor goede gang van zaken rond de wedstrijden (controle veld, zorgen dat balken gelegd en opgeruimd worden en ziet toe op juiste tijden)

Wedstrijdtafel:

 •   is verantwoordelijk voor het correct en tijdig spelen van de wedstrijden in het programma
 •  zorgt dat indien de vastgestelde aanvangstijden niet gerealiseerd kunnen worden de wedstrijden ingekort worden zodat toch de vastgestelde eindtijd gerealiseerd wordt
 •  houdt de tijd (speeltijd en straftijd), kaarten en de stand bij. Tijd wordt tijdens de wedstrijd nooit stilgezet. strafcorner of strafbal aan het einde van een wedstrijd(helft) worden uitgespeeld
 •  vraagt aan de aanvoerders/begeleiders van de teams of ze het DWF hebben ingevuld

Scheidsrechters:

In de jeugd (inclusief jongste jeugd) dient de "thuis"-spelende vereniging zorg te dragen voor 2 scheidsrechters die alle 3 de wedstrijden van het wedstrijdblok fluiten. "Thuis"-spelende vereniging is de vereniging die zaalleiding heeft.

In de senioren dient ieder team voor 1 eigen scheidsrechter te zorgen die de eigen wedstrijden fluit.

Teambegeleiders/coaches/aanvoerders

 • Jongste jeugd-, jeugd- en jong seniorenteams zijn verplicht een teambegeleider te hebben. De teambegeleider mag niet een aan de wedstrijd deelnemende speler zijn. Als teambegeleider van een team kunnen alleen personen van tenminste 18 jaar oud optreden.
 • meldt het team minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdtafel.
 • zorgt ervoor dat het DWF voorafgaand aan de wedstrijd ingevuld is en dat het aantal namen op het DWF klopt met het aantal spelers
 •  zorgt ervoor dat het team zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de zaalleiding en/of zaalbeheerder. Dit geldt ook voor het neerleggen en het opruimen van de balken door beide teams.
 • zorgt ervoor dat zijn team tenminste 5 minuten voor aanvang van de geplande wedstrijd gereed is en in de directe nabijheid van het speelveld aanwezig is.
 •  zorgt ervoor dat het team tijdens de wachttijden niet rond of op het speelveld, of in gangen of kleedkamers gaat hockeyen.

Hopelijk kunnen we er een mooi seizoen in de zaal van maken,

Met vriendelijke groet,
Michiel Visser 't Hooft, weds.zaal@hdmonline.nl

06-24531619

Downloads:

zaalhockey Overzicht