rond DWF tijdig af en voorkom teamboete

Opgelegde boetes vanuit de KNHB voor niet tijdig afronden van het DWF worden door hdm verhaald op het team dat de boete heeft veroorzaakt.

HDM attendeert iedereen op het feit dat het Digitaal Wedstrijd Formulier op de wedstrijddag zelf dient te worden afgerond en verzonden.

De KNHB legt sinds kort administratieve boetes op van € 25,00 tot € 75,00 aan de vereniging per foutief wedstrijdformulier of te laat afgerond formulier. Vanaf heden worden opgelegde boetes vanuit de KNHB door HDM verhaald op het team dat de boete heeft veroorzaakt.

De KNHB ziet wekelijks dat veel digitale wedstrijdformulieren helaas niet tijdig of foutief worden afgerond. Hierdoor ontstaat veel onnodig extra werk voor onze wedstrijdsecretarissen én de hockeybond. Uitslagen en standen worden hierdoor niet tijdig verwerkt in de Standenmotor. De hockeybond adviseert dan ook het DWF direct na de wedstrijd af te ronden in het bijzijn van beide aanvoerders/coaches en de scheidsrechters.

Daarom coaches, aanvoerders en scheidsrechters: Dit is zonde! Laten we er samen op letten dat we onnodige boetes zoveel mogelijk vermijden. Rond het DWF direct na de wedstrijd af!

wedstrijdsecretariaat Overzicht