in gesprek met .....

Toos Zegveld

hdm Club van 1000

Wat is de club van 1000 en waar staat deze club voor?


Met die vraag start een onderhoudend gesprek met twee van de leden Christine Thole en Toos Zegveld.
De Club van 1000 is een initiatief van een groepje betrokken hdm leden, nu zo’n 6/7 jaar geleden. Uit eigen ervaring hebben zij de warmte van de hdm familie ervaren en voelden een sterke behoefte hier iets voor terug te doen. Niet gericht op de top-hockey teams, maar gericht op het plezier van iedereen op hdm. Een familieclub waar iedereen zich thuis kan voelen. Plezier, blijkt gedurende het gesprek, een belangrijk gegeven van de Club van 1000.

Wat houdt deze club in?


Kort gezegd is dit een groep van mensen die de intentie uitspreekt zich voor 5 jaar te verbinden aan een jaarlijkse bijdrage van €1.000,00 per stel (of €500,00 per persoon) aan hdm. Met dit geld wordt iets aan hdm gegeven dat voor iedereen ‘te gebruiken’ is. Zo zijn er ondermeer parasols voor het terras aangeschaft, is het speelveldje aangelegd en is “het dijkje” tussen veld 1 en 2 gerealiseerd.

Wat doen de leden in de Club?


Ieder doet zoveel als hij/zij wil en is zo actief als hij/zij wil zijn. Samen wordt, op zeer democratische wijze, besloten welk initiatief uitgevoerd gaat worden. Nieuwe ideeën zijn er al volop en worden door de leden uitgewerkt. Zo is op dit moment een buitenbar op het dijkje of een buffetwagen die naar veld 4 kan rijden een uit te werken idee. Voor de nieuwe hal is een mooie bijdrage geleverd in de vorm van een scorebord.
Elk jaar is er een gezamenlijk diner en op enkele ‘Super Sundays’, wanneer Dames 1 en Heren 1 beide thuis spelen, is er vooraf een gezamenlijke koffie.

Wat zouden jullie graag voor de Club willen?


Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer er mensen zijn die zich aangetrokken voelen door bovenstaande en op een bescheiden wijze heel veel voor elkaar kunnen brengen. Tastbare donaties die een gevoel geven echt iets neer te zetten voor iedereen. Dit geeft ook een fundament aan de vereniging. Zowel Christine als Toos willen een ieder graag verder informeren over het lidmaatschap.

Graag wijzen ze ieder die geïnteresseerd is in deelname ook op de fiscale mogelijkheden voor de bijdrage: Als je gedurende 5 jaar schenkt, en dat is vastgelegd in een overeenkomst, dan is deze schenking aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Dus een voordeel voor hdm en een voordeel voor jou! En dan mag je zelf mee bepalen wat de club van 1000 geeft aan hdm!

Voor meer informatie 1000@hdmonline.nl of bij Christine Thole (cthole@xs4all.nl) en Toos Zegveld-Vel (toosvel@gmail.com)

in gesprek met Overzicht