agenda ALV 5 november 2015

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op hdm? Kom dan op donderdag 5 november om 20.00 uur naar de ALV.

Agenda

Voor de Algemene Ledenvergadering HHV hdm, donderdag 5 november 2015,
te houden in het clubhuis van de vereniging.
Aanvang : 20.00 uur

1.    Opening , terugblik afgelopen periode

2.    Vaststelling agenda

3.    Uitreiking Jan Mulder beker, prijs voor talentvolle jeugdspeler of -speelster

       Uitreiking Gouden Speld

 
4.    Ingekomen stukken

5.    Notulen Algemene Ledenvergadering van  27 mei 2015 (notulen staan achter de inlog).

6.    Financieel verslag van de HHV hdm over het seizoen 2014-2015.

7.    Financieel verslag van de Stichting Sportcomplex Groenendaal over het seizoen 2014-2015.

8.    Verslag van de Kascommissie

9.    Advies van de Kascommissie

Met betrekking tot decharge van de penningmeester van HHV hdm en advies van de Kascommissie aan de vergadering over het financieel jaarverslag van SSG.


10.    Samenstelling bestuur hdm, ongewijzigd.

11.    Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal, ongewijzigd.

12.    Toelichting Tophockey door Diederik Donk.

13.    Financiële verantwoording bouw hdm Sportcentrum.

14.    Vooruitblik hdm Clubgebouw: Fase II


15.    Mededelingen van het bestuur

16.    Rondvraag

17.    Sluiting

 

ALV & jaarverslag Overzicht