ALV dinsdag 24 mei 2016

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op hdm? Kom dan op dinsdag 24 mei om 20.00 uur naar de ALV.

Agenda

 

Voor de Algemene Ledenvergadering HHV hdm, dinsdag 24 mei 2016,
te houden in het clubhuis van de vereniging.

Aanvang : 20.00 uur

 

 

 1. Opening
 1. Vaststelling agenda
 1. Ingekomen stukken
 1. Notulen van de ALV van 5 november 2015 (notulen achter de inlog)
 1. Uitreiking jaarprijzen
 1. Jaarverslag HHV hdm en SSG over het seizoen 2015-2016, als terugblik en doorkijkje naar de toekomst
 1. Verkiezing van het bestuur voor het seizoen 2016-2017

Voorstel samenstelling bestuur HHV hdm

De bestuursleden treden allen af. Yves Boeltjes de Vries, Ellen van Steekelenburg, Maarten Verhaar, Lucille Barbosa, Frank van den Heuvel en Mariëtte Verstappen-Kuyper stellen zich herkiesbaar. Diederik Donk, Fenneken Kalff-Zweers en Sander Wasscher (eerder afgetreden) stellen zich niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor te (her)benoemen: Maarten Verhaar (voorzitter), Ellen van Steekelenburg (secretaris), Yves Boeltjes de Vries (penningmeester), Frank van den Heuvel (vice-voorzitter), Lucille Barbosa (tophockey jeugd DCB-lijnen); Mariëtte Verstappen-Kuyper ( jeugdorganisatie en projecten), Casper Sterk (tophockey A-lijn en top Senioren), Dorine Dielen (mini’s), vacature (jeugd).


Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal

Het bestuur van SSG zal ongewijzigd worden voortgezet door Jan de Minjer (voorzitter), Jan de Graaf (vice-voorzitter), Hanneke Cunnen (penningmeester) Daniëlle van Voorst van Beest (secretaris en exploitatie), Monique Jonker (buffet), Toon van der Pas (clubgebouw), Martijn Sluiter (terreinen).

 1. Voorstel - en vaststelling van de contributie seizoen 2016-2017

Het bestuur stelt voor de contributieafdracht ten opzichte van het seizoen 2015-2016 integraal te verhogen met 3% (af te ronden op hele euro’s).

 1. Toelichting op de begroting 2016-2017 HHV hdm en Stichting Sportcomplex Groenendaal
 1. Update voortgang fase II door SSG
 1. Mededelingen van het bestuur
 1. Rondvraag
 1. Sluiting
ALV & jaarverslag Overzicht