mooie prijzen bij ALV

Tijdens de ALV van dinsdag 24 mei zijn mooie prijzen aan bijzondere hdm-ers uitgereikt.

Lid van verdienste

Koen Dickhoff werd, na instemming van de ALV, Lid van Verdienste. Hij kreeg deze titel voor zijn enorme inzet tijdens zijn 12 jaar Heren 1 en het feit dat hij jarenlang aanvoerder is geweest. 

Irwin de Jong-beker - team met de beste zaalprestatie

Heren 3, vanwege hun prachtige landstitel zaal in de Reserve Hoofdklasse.

hdm-er van het jaar

Laurens van der Sluijs Veer, met tomeloze inzet staat hij al jaren klaar voor onze jeugd. Als trainer, maar ook als lijnco van de meisjes D lijn.

Coppa Diego

Deze prijs wordt altijd toegekend aan een speler uit Heren 1 of Dames 1 die naast het eigen hockelspel zich op een andere manier heeft ingezet voor hdm.

Dit jaar ging deze prijs naar Jelmer Siersema. Met veel plezier is hij dit jaar coach van jC2 geweest. Hij werd er niet alleen zaalkampioen, maar ook veldkampioen mee. 

Commissie van het jaar

Bouwcommissie, die zich voor 100% heeft ingezet voor de realisatie van het hdm Sportcentrum, waarbij het ook budgettair goed binnen de lijnen is gebleven.

Fles Magnum Champagne

Dames 4, deze prijs gaat altijd naar een seniorenteam dat naast hockey een bijdrage aan het verenigingsleven van hdm heeft geleverd. Dames 4 is het afgelopen jaar op tal van activiteiten zeer actief geweest, zoals het jeugdkamp en JIPHT.

Zilveren Speld

Bart van Doorn, Maartje Smeele en Robbert-Jan de Vos kregen de zilveren speld als blijk van waardering voor hun 15 jaar inzet bij het hdm-jeugdkamp (D&C-jeugd).

Piet Hofmanschaal

Gijs Jordaan, scheidend voorzitter van de hdm Youth Academy, ontving deze prijs voor zijn 10 jaar lange inzet voor de hdm Youth Academy (waarvan 5 jaar als voorzitter), deze Stichting zendt hdm A-jeugdleden uit naar ontwikkelingsprojecten.

Zilveren Fluit

Thijs Verwoerd kreeg deze prijs omdat hij een zeer talentvolle jeugdfluiter is.

Gouden Fluit

Alexander Willighagen en Thijs Starink vanwege al hun activiteiten voor de scheidsrechterscommissie.  

Platina Fluit

Ruud Lutz kreeg deze van de scheidsrechterscommissie uitgereikt als blijk voor waardering voor alles wat hij op scheidrechtersgebied voor hdm betekent.

Gouden Kalff - nieuwe prijs!

Deze nieuwe prijs is vernoemd naar aftredend bestuurslid Fenneken Kalff-Zweers en wordt gegeven aan het breedte jeugdteam dat het afgelopen jaar is opgevallen. Jongens A4 heeft deze eervol in ontvangst genomen.

Erelid

Op voordracht van het bestuur en met instemming van de ALV is Fenneken Kalff-Zweers benoemd tot erelid van hdm. Zij is meer dan 18 jaar actief geweest voor hdm. De laatste 5 jaar als bestuurslid jeugd. 

Bijzonder woord van dank voor:

Ron van Helvoort - clubmanager

Hanneke van Weperen - ledenadministratie

Daan Rhijnsburger - sportfotograaf

Frank van der Leer - sportfotograaf

ALV & jaarverslag Overzicht