aanname mini's

Ieder jaar is het aantal aanvragen voor een plekje bij de jongste jeugd (kinderen van 6 t/m 9 jaar) van HDM groot. We kunnen helaas niet iedereen plaatsen en zo komen er ook kinderen op de wachtlijst terecht.

voorrangsregels mini’s

HDM heeft een familiebeleid voor de aanname van mini's. Bij teveel aanmeldingen voor een bepaalde leeftijdscategorie gelden de volgende voorrangsregels:

  1. kinderen van leden die minimaal een heel seizoen lid zijn en broertjes en zusjes van leden die minimaal een heel seizoen lid zijn, mits aangemeld voor 1 maart;
  2. kinderen van oud-leden die langer dan vijf jaar lid zijn geweest, mits aangemeld voor 1 maart;
  3. kinderen van oud-leden die korter dan vijf jaar lid zijn geweest, mits aangemeld voor 1 maart;
  4. overige aanmeldingen.

Binnen een voorrangscategorie is de plaatsing op volgorde van aanmelddatum.

Mocht het zo zijn dat we niet kunnen plaatsen dan blijft een kind op de wachtlijst staan en wordt de inschrijving meegenomen naar het volgend seizoen.

opzeggen

Als je gaat stoppen met hockey bij HDM, graag zo spoedig mogelijk opzeggen (in verband met de teamindelingen voor volgend seizoen), maar uiterlijk 1 mei van het betreffende jaar.

wachtlijst

Wij krijgen veel vragen over het plaatsen van mini’s. Helaas is het vaak niet mogelijk om aan te geven of een kind geplaatst kan worden het komend seizoen. 

Dit heeft een aantal redenen:

1. HDM hanteert een familiebeleid (zie boven).

2. opzeggen kan tot 1 mei

Na 1 mei weten we dus hoeveel kinderen er hebben opgezegd en hoeveel plekken we het seizoen daarop kunnen invullen. Vervolgens kijken we naar de wachtlijst en nodigen kinderen uit in volgorde van het familiebeleid (zie de verschillende categorieën hieronder). Een uitzondering hierop zijn de 6-jarigen (de eerstejaars F-lijn), onze jongste groep. Daar hebben we niet te maken met opzeggingen. Elk seizoen hebben we plek voor 40 meisjes en 32 jongens. Het inschrijfformulier is te vinden via deze link.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de minicommissie: minis@hdmonline.nl.

info mini's Overzicht