uitleg zaterdag

In de minicontainer, op de hoek bij KG 1 en KG 2, staan 8 gekleurde goals. Deze zijn voor veld 1, 2 en 4. Tevens zijn er 2 wagens met pionnen. Die zijn nodig voor alle velden. Neem niet meer pionnen mee dan nodig, anders komt een ander veld te kort. Indien nog nodig zijn er ook dopjes. Op veld 3 hangen acht zwarte goals in de hoeken, twee per hoek. Deze zijn alléén voor veld 3. Na afloop weer ophangen in de haken.
 
Voor alle velden geldt, dat er op tijd begonnen/gespeeld moet worden, en belangrijker, op tijd gestopt moet worden. We hebben een strak schema om de rest van onze jeugd ook te laten spelen. De laatste wedstrijd is ingedeeld om 17.30 uur, die vaak al uitloopt naar de begintijd 18.00 uur en dan zijn ze pas klaar om 19.30 uur!
 
Voor alle velden geldt ook dat tijdens de wedstrijden alleen de kinderen, coaches en spelleiders op het veld staan. Anderen staan buiten de boarding.
 
KG 2: Hierop wordt doorgaans door de 8-tallen gespeeld. Van 9.00-10.15 uur en van 10.15-11.30 uur. Om 11.30 uur start de volgende jeugdwedstrijd al, dus het veld moet dan leeg zijn! Zorg dus dat je op tijd start, taak voor coaches samen met spelleiders.
Op dit veld staan cirkels, zodat er niet veel pionnen nodig zijn. Op het veld staan meestal 3 extra doelen, die kunnen worden gebruikt, aangevuld met 1 gekleurd goal uit de minicontainer. Na afloop van de 2e wedstrijd, de echte doelen plaatsen bij de achterlijnen, anders gevaarlijk voor de wedstrijd erna.
 
KG 3: Op dit veld wordt meestal door de 6-tallen gespeeld, maar ook wel eens een 8-tal of een 3-tal. Voor dit veld zijn, zoals gemeld, 8 zwarte goals, gehangen in de haken in de hoeken. Die goals mogen niet naar een ander veld toe, en moeten na afloop daar weer hangen. Als er een 8-tal speelt op veld 3, dan moeten er pionnen worden gezet voor het doelgebied, aangezien er op dit veld géén cirkels staan. Let bij wisselingen van de veldjes goed op welke pionnen je waar neer zet. Bij 3-tallen zijn er uiteraard pionnen nodig voor de goaltjes.
De 6-tallen en 3-tallen spelen meestal van 9.30-10.30 uur en van 10.30-11.30 uur. Als er 8-tallen spelen, is dat van 9.00-10.15 uur.
Om 11.30 uur start de volgende jeugdwedstrijd al, dus veld moet dan leeg zijn! Zorg dus dat je op tijd start, taak voor coaches samen met spelleiders.
 
Hoe ziet een veldje van 3-tallen eruit?

 
KG 4: Als op dit veld wordt gespeeld is dat van 9.00-10.00 uur. Hiervoor worden de gekleurde goaltjes uit de minicontainer gebruikt, al dan niet aangevuld met aanwezige echte goals op het veld. Na afloop van de wedstrijd, de echte doelen plaatsen bij de achterlijnen of tussen de dug-outs, anders gevaarlijk voor de wedstrijd erna. Voor de 3-tallen zijn er uiteraard pionnen nodig voor de goaltjes.
Om 10.00 uur start de volgende jeugdwedstrijd al, dus veld moet dan leeg zijn! Zorg dus dat je op tijd start, taak voor coaches samen met spelleiders.
 
KG 1: Als op dit veld wordt gespeeld is dat van 9.00-10.00 uur. Hiervoor worden de gekleurde goaltjes uit de minicontainer gebruikt, al dan niet aangevuld met aanwezige echte goals op het veld. Indien alle gekleurde goaltjes nodig zijn voor veld 2 en 4, wordt op KG 1 gebruik gemaakt van pionnetjes als goals. Neem daar dan grote pionnen voor! Na afloop van de wedstrijd, de echte doelen plaatsen bij de achterlijnen of tussen de dug-outs, anders gevaarlijk voor de wedstrijd erna. Voor de 3-tallen zijn er uiteraard pionnen nodig voor de goaltjes.
Om 10.00 uur start de volgende jeugdwedstrijd al, dus veld moet dan leeg zijn! Zorg dus dat je op tijd start, taak voor coaches samen met spelleiders
info mini's Overzicht