juni 2016: Rabobank Regio Den Haag en hdm verlengen Partnerschapscontract

Rabobank Regio Den Haag en hdm willen ook de komende twee jaar samen elkaars ambities waarmaken.

Ambities om op topsportgebied meedoen, in de breedtesport veel mensen actief laten spelen en als bank en club samen optrekken bij maatschappelijke projecten. Deze gezamenlijke ambitie heeft er toe geleid dat Rabobank en hdm een partnerschapsovereenkomst aangaan voor twee jaar. Hdm heeft al jaren drie belangrijke pijlers binnen zijn club: topsport, breedtehockey en maatschappij. Het zijn deze drie onderdelen van de sportvereniging die Rabobank herkent.


Op 10 juni ondertekenden Ellen Bekkering, rayondirecteur Den Haag-Scheveningen van Rabobank Regio Den Haag, en Maarten Verhaar, voorzitter van hockeyclub hdm, en Frank van den Heuvel, vice-voorzitter, het nieuwe partnerschapscontract tussen de bank en de hockeyclub.
Afgelopen drie jaar was Rabobank Regio Den Haag al hoofdsponsor van de Haagse hockeyclub hdm. De in Regio Den Haag opererende bank wil zich nadrukkelijk binden aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van cultuur, stad en sport.

3386_img_3235_2.jpg

In het partnerschap tussen Rabobank en hdm, zijn afspraken gemaakt over wat partijen over en weer van elkaar mogen verwachten. Rabobank zal prominent terugkomen op de uitingen binnen hdm zoals rondom de velden, op de kleding en op de website. Rabobank en hdm hebben ook enkele afspraken gemaakt om hun partnerschap een verdieping mee te geven. Zo zal Rabobank meer gebruik maken van de online media mogelijkheden die de hdm-website biedt en zal er in het komende seizoen een avond belegd worden voor leden/ ouders over een bancair onderwerp te presenteren door de Rabobank. Tot slot zullen Rabobank en hdm de komende twee jaar tezamen een aanvullend maatschappelijk project oppakken.

Verder is hdm, zoals de meeste door Rabobank gesponsorde sportclubs, actief binnen het Rabobank-initiatief van de Sporttafel. De Sporttafel is een informeel overleg tussen bestuurders van sportclubs in Den Haag om kennis en ervaring uit te wisselen en waar mogelijk samen te werken.

De ondertekening van het nieuwe partnerschap tussen Rabobank en hdm vindt plaats op vrijdag 10 juni op het complex van hdm. Op deze dag komen er 400 kinderen met een verstandelijke beperking van scholen uit Den Haag voor de jaarlijkse sport –en speldag. Rabobank en hdm ondersteunen en faciliteren dit evenement van de SGK al jaren.

hoofdsponsor Overzicht