contributietabel 2018-2019

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 31 mei 2018 is ingestemd met onderstaande contributietabel.

Contributietabel 2018-2019  
  Contributie €
senior ≥ 27 jaar 403,=
jonge senior 18 t/m 26 jaar 355,=
junior ABCD jeugd 10 t/m 18 jaar 419,=
mini's 2e jaars E 366,=
mini's 1e jaars E 339,=
mini’s 2e jaars F 313,=
mini’s 1e jaars F 254,=
trimlid 254,=
trainingslid 233,=
niet spelend lid 191,=
babylid* 15,=
donateur 50,=
toeslag voor leden in jeugdtopselectieteams J/M A1 en J/M B1 185,=
toeslag voor leden in jeugdtopselectieteams J/M C1 en J/M D1 160,=
toeslag voor leden in jeugdopleidingsteams J/M C2 en J/M D2 79,=
toeslag voor leden in jeugdopleidingsteams J/M E1 en J/M E2 54,=
   
korting 3e lid 32,=
korting 4e lid 43,=
en volgende leden van een gezin 54,=
gezinsmaximum** 1.326,=
   
entree senior (≥18 jaar) -
entree junior 80,=
entree mini's en benjamini's 80,=
   
zaalhockey niet-hdm-leden (mits ruimte in bestaand team)  
per seizoen 79,=

verhogingen (na herinneringen) :
 
bij te late betaling/stornering 1e verhoging 10%
bij te late betaling/stornering 2e verhoging 30%
daarna wordt een incassobureau ingeschakeld met verhaling van de kosten.  
   
geen automatische incasso (per adres)*** 25,=
   
   

IBANbankrekeningnr. tnv hdm te Den Haag

NL22RABO0179926802 (Rabobank)

Opmerkingen:

  • Geen entreegeld voor senioren (≥18 jaar).
  • Voor zaalhockey of midwintercompetitie gedurende de winterstop is geen extra contributie verschuldigd.
  • Bij een heel nieuw senioren team van minimaal 13 personen betalen alleen de eerste 13 personen het eerste jaar de geldende contributie plus de geldende toeslagen (voor 13 personen); elk extra nieuw lid betaalt dus het eerste jaar geen contributie.
  • hdm participeert in de Ooievaarspasregeling van de Gemeente Den Haag. Dit betekent dat de Ooievaarspashouder een deel van de contributie terug kan krijgen. Neem over de hoogte van de bijdrage contact op met de ooievaarspas@hdmonline.nl en voor meer informatie www.ooievaarspas.nl.
  • Op individueel verzoek (richten aan ledenadministratie@hdmonline.nl) kan gespreide betaling via automatische incasso in max. 6 termijnen aangevraagd worden.
*

alleen voor hdm-leden, geen gezinskorting

**

gezinskorting van toepassing op leden van één gezin waarbij de contributienota wordt verzonden naar één adres;
gezinsmaximum geldt voor reguliere contributie en niet voor de toeslag voor leden in jeugdtopselectieteams en jeugdopleidingsteams en niet voor het entreegeld.

***

tenzij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum

Automatische incasso

hdm streeft ernaar om de contributie per machtiging aan hdm te voldoen. U machtigt hdm om voortaan via automatische incasso de contributie in drie termijnen van uw (post)bankrekening af te schrijven.

De voordelen hiervan zijn:

- gespreide betaling, budgettair prettig zonder administratiekosten;

- geen verhoging van € 25,= per adres bij betaling per acceptgiro;

- gemak, want geen omkijken naar de betaling;

- geen risico van te late betaling en daarmee worden boetes vermeden (uiteraard moet er wel voldoende saldo zijn op de momenten van afschrijving. Bij een stornering gelden de bovenstaande in de contributietabel genoemde verhogingen).

Deze voordelen worden verkregen door het formulier automatische incasso uit te printen, volledig in te vullen, te ondertekenen en retour te zenden naar hdm t.a.v de ledenadministratie, Postbus 97781, 2509 GD Den Haag.

hdm verwerkt de persoonsgegevens van (de ouders/verzorgers van) leden conform haar privacyverklaring https://www.hdmonline.nl/index.php?page=privacy&sid=5 .

inschrijven overzicht