agenda ALV 3 november 2016

Op donderdag 3 november vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Welkom iedereen!

Agenda

Voor de Algemene Ledenvergadering HHV hdm, donderdag 3 november 2016,
te houden in het clubhuis van de vereniging.
Aanvang : 20.00 uur

 

1.    Opening, terugblik afgelopen periode

2.    Vaststelling agenda

3.    Uitreiking Jan Mulder beker, prijs voor talentvolle jeugdspeler of -speelster

4.    Ingekomen stukken

5.    Notulen Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2016 (om de notulen in te zien: eerst even inloggen).

6.    Financieel verslag van de HHV hdm over het seizoen 2015-2016.

7.    Financieel verslag van de Stichting Sportcomplex Groenendaal over het seizoen 2015-2016.

8.    Verslag van de Kascommissie

9.    Advies van de Kascommissie

Met betrekking tot decharge van de penningmeester van HHV hdm en advies van de Kascommissie aan de vergadering over het financieel jaarverslag van SSG.

10.    Samenstelling bestuur hdm:

Ellen van Steekelenburg, secretaris, treedt af. Stemt de ALV in met de benoeming van Mijke Roovers als haar opvolger?

Mariette Verstappen-Kuyper treedt af als bestuurslid jeugdorganisatie en projecten.

Het bestuur stelt Enno van Kersen als kandidaat voor de vacante positie van bestuurslid jeugd.

11.    Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal, ongewijzigd.

12.    Tophockey/talentontwikkeling regio Den Haag.

13.    Mededelingen van het bestuur

14.    Rondvraag

15.    Sluiting

 

Downloads:

ALV & jaarverslag Overzicht