wijn ophalen hdm Youth Academy

Woensdag 19 april tussen 17.00 en 18.00 uur kunnen alle mensen die wijn hebben besteld bij de hdm Youth Academy hun doosje(s) ophalen. Veel dank voor de bestelling!

Als je zelf verhinderd bent, probeer dan iemand anders te vragen, die toevallig op hdm is, om de wijnen voor je mee te nemen. 

Indien je het te betalen bedrag nog niet hebt overgemaakt, dan graag voor 19 april overmaken op 

NL09 RABO 0106689223 tnv Stichting hdm Youth Academy ovv wijnactie 

Mocht je niet meer weten wat het bedrag is om over te maken, stuur dan Anita Besselsen een bericht - 06 43977811.
 
Tot woensdag!
hdm Youth Academy
 
Nieuws overzicht