agenda ALV 30 mei 2017

Agenda

 

Voor de Algemene Ledenvergadering HHV hdm, dinsdag 30 mei 2017, te houden in het clubhuis van de vereniging.

Aanvang : 20.00 uur

 

 1. Opening

 

 1. Vaststelling agenda

 

 1. Ingekomen stukken

 

 1. Notulen van de ALV van 3 november 2016 (notulen achter de inlog)

 

 1. Uitreiking jaarprijzen

 

 1. Jaarverslag HHV hdm en SSG over het seizoen 2016-2017, als terugblik en doorkijkje naar het seizoen 2017-2018

 

 1. Verkiezing van het bestuur voor het seizoen 2017-2018

 

Voorstel samenstelling bestuur HHV hdm

De bestuursleden treden allen af. Yves Boeltjes de Vries, Mijke Roovers, Frank van den Heuvel, Lucille Barbosa, Dorine Dielen, Enno van Kersen, Maartje Smeele en Casper Sterk stellen zich herkiesbaar. Maarten Verhaar stelt zich niet herkiesbaar.

 

Het bestuur stelt voor te (her)benoemen: Dorine Dielen (voorzitter), Mijke Roovers (secretaris), Yves Boeltjes de Vries (penningmeester), Frank van den Heuvel (vice-voorzitter), Lucille Barbosa (tophockey DCB-lijnen), Enno van Kersen (jeugdhockey), Maartje Smeele (jeugdorganisatie en projecten), Casper Sterk (tophockey senioren en A-lijnen) en Niels Jongbloed (mini’s);

Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal

Het bestuur van SSG zal ongewijzigd worden voortgezet door Jan de Minjer (voorzitter), Jan de Graaf (vice-voorzitter), Hanneke Cunnen (penningmeester), Daniëlle van Voorst van Beest (secretaris en exploitatie), Monique Jonker (buffet), Toon van der Pas (clubgebouw) en Martijn Sluiter (terreinen).

 

 1. Voorstel - en vaststelling van de contributie seizoen 2017-2018

Het bestuur stelt voor de contributieafdracht en toeslagen ten opzichte van het seizoen 2016-2017 te indexeren met 1.5% (af te ronden op hele euro’s).

 

 1. Toelichting op de begroting 2017-2018 HHV hdm en Stichting Sportcomplex Groenendaal

 

 1. Toelichting voortgang High Performance Tophockeycentrum (HPTHC) door Edwin van der Heide

 

 1. Mededelingen van het bestuur

 

 1. Rondvraag en sluiting
ALV & jaarverslag Overzicht