Grote Klasse!  

Gisterenavond tijdens de ALV heeft Maarten Verhaar, onze voorzitter, na meer dan 5,5 jaar hdm bestuur zijn voorzittershamer overgedragen. Grote dank aan Maarten voor zijn bewezen diensten en tomeloze inzet voor hdm.

Die inzet is niet gering geweest. Maarten is voor hdm een bouwer, verbinder en initiator geweest. Maarten heeft met veel bij hdm betrokken partijen, zoals de KNHB, de gemeente Den Haag, onze sponsoren en de andere (Haagse) hockeyclubs relaties versterkt en positief ingezet. Steeds benadrukte Maarten het belang en de waarde van onze drie pijlers: top, breedte en maatschappij. Langs deze lijnen heeft Maarten met veel leden een goede band opgebouwd. Daarbij is Maartens gedegen kennis van zaken voor de vele dossiers, zijn oog voor detail en het bewaken ervan zijn grote kracht geweest. Dit heeft bijgedragen aan zijn succesvolle voorzittersperiode. hdm is hierdoor sterker geworden. 

Niet overmeld wil ik laten dat Maarten daarnaast altijd zeer attent is geweest en zijn waardering ook uitsprak voor een ieder die zich voor de vereniging op enigerlei wijze heeft ingezet of heeft hard gemaakt. En omdat wij zo trots zijn op Maarten en zijn bewezen diensten en inzet voor hdm is Maarten gisterenavond door de ALV benoemd tot erelid van hdm! Gefeliciteerd! 

Graag sluit ik af met Maartens eigen gevleugelde uitspraak die voor deze afgelopen 5,5 jaar meer dan 100% op Maarten van toepassing is: Grote Klasse!

Namens het hdm bestuur,

Dorine Dielen

Nieuws overzicht