stand van zaken Ons Nieuwe Clubhuis

Voor de zomer was er een ontwerp van Ons Nieuwe Clubhuis in concept gereed en lag er een goede raming van alle kosten. Inmiddels zijn de plannen concreter geworden, waarbij het totaalbedrag hoger bleek.

Naast de bouwkosten zelf zijn er kosten voor sloop, voor een noodgebouw tijdens de bouwwerkzaamheden, voor de herinrichting van het grondgebied (o.a. verplaatsing mini veldje en nieuwe tribune), voor leges en voor 'engineering' (architect, constructies, installaties, etc.). In totaal is dit al ongeveer € 1 miljoen. Renovatie is geen optie, daarvoor is het huidige clubhuis uit 1964 te oud en versleten. Het concretiseren van de plannen bracht ook met zich mee dat de kosten veel hoger bleken. Van een inschatting van € 2,5 miljoen voor de totale operatie naar een onderbouwde € 2,5 miljoen voor bouwkosten alleen.

De situatie is uiteraard gewijzigd door het hoger uitvallen van het totaalbedrag. We hebben bij onze hockeyclub te maken met twee besturen: het bestuur van de hockeyvereniging hdm en het bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal (SSG). SSG beheert en exploiteert de terreinen, gebouwen en de horeca van hdm. In eerste instantie droeg de SSG de verantwoordelijkheid voor Ons Nieuwe Clubhuis, maar een dergelijke hoge investering vereist ook betrokkenheid en draagvlak van het bestuur (en de leden) van hdm.

Stuurgroep

Er is daarom recent een Stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers uit beide besturen en enkele oud-bestuursleden om na te gaan in hoeverre dit bedrag terug- en opgebracht kan worden. De Stuurgroep bestaat uit beide voorzitters: Dorine Dielen en Jan de Minjer, twee bestuursleden van SSG: Toon van der Pas (commissaris clubhuis) en Jan de Graaf (vice voorzitter SSG) en oud-bestuursleden Bart Jan Keijzer, Maarten Verhaar en Robbert Jan van der Ent Braat. De Stuurgroep werkt momenteel een plan uit hoe we de financiën rond kunnen krijgen en onderzoekt of het totaal te investeren bedrag in Ons Nieuwe Clubhuis niet tot toekomstige financiële problemen zal leiden.

De Stuurgroep ontwikkelt daarom een beeld over het totale inkomsten- en uitgavenpatroon van zowel hdm als SSG voor een langere periode. Omdat dit redelijk complex is, duurt het allemaal langer dan we vooraf gedacht en gehoopt hadden. Wanneer de Stuurgroep het plan voor financiering rond heeft, komt er ook meer duidelijkheid over de planning van het bouwproces.

Meer informatie

Op onze website zijn speciale pagina's voor Ons Nieuwe Clubhuis ingericht. Neem er eens een kijkje. Uiteraard komen deze pagina's tzt op de homepage terecht. Op dit moment wordt er voornamelijk achter de schermen heel hard gewerkt aan een goede basis voor de nieuwbouw.

Overigens zijn alle ideeën welkom. Zie je iets leuks op een andere club, maak er een foto van en stuur deze naar onsnieuweclubhuis@hdmonline.nl.

Dorine Dielen, Jan de Minjer en Toon van der Pas

Nieuws overzicht