cursus 'omgaan met schoolwerk'

hdm-sponsor Lector Studiebegeleiding organiseert de cursus 'Omgang met schoolwerk' voor (ouders van) hdm'ers met kinderen in groep 8 en leerlingen in klas 1 t/m 3 in het middelbaar onderwijs.

In twee avonden vertelt Marije van Deth over de puberteit en ontwikkeling van het brein, executieve vaardigheden, leervaardigheden en vakbekwaamheden. Tijdens deze cursus staan ontwikkeling van de executieve functies, leerstrategie en leervaardigheid centraal. Relevante achtergrondinformatie wordt steeds gekoppeld aan praktische tips om scholieren op een effectieve manier te ondersteunen en bij te sturen in hun ontwikkeling en bij hun schoolwerk. Aan bod komen onder meer:

  • Een kort overzicht van de lichamelijke en geestelijke ontwikkelingen in de tienerjaren, de ongelijke ontwikkeling van emotionele en rationele hersengebieden en het belang van voldoende slaap;
  • Verschillende executieve problemen (gebruik agenda, prioriteiten stellen, uitstelgedrag, slechte concentratie, snel opgeven etc.);
  • Drie belangrijke leervaardigheden (aantekeningen maken, effectief lezen, mindmappen);
  • De wijze waarop kennis en vaardigheden verworven worden en op welke wijze deze vervolgens gevraagd en toegepast moeten worden;
  • Per vakkengroep toegespitste tips om actief en effectief te leren.

Data:   15 en 29 november van 18:30 uur tot 20:30 uur

Locatie:  Lector Studiebegeleiding, Wassenaarseweg 20 – Den Haag

Voor (ouders van) hdm’ers is deelname aan deze cursus kosteloos. Aanmelden kan telefonisch bij Marije van Deth via 0882211444 of per e-mail via vandeth@lectorstudie.nl. Er is plek voor 20 deelnemers.

 

Nieuws overzicht