agenda ALV 7 november 2017

Agenda algemene ledenvergadering HHV hdm, dinsdag 7 november 2017, 20.00 hdm clubhuis.

Agenda

Aanvang : 20.00 uur 

1.         Opening

2.         Vaststelling agenda

3.         Uitreiking Tony de Wilde beker en Zilveren fluit aan Mennolt Verhaar

4.         Ingekomen stukken

5.         Notulen van de ALV van 30 mei 2017 (notulen achter de inlog)

6.         Financieel verslag van HHV hdm over het seizoen 2016-2017

7.         Financieel verslag van Stichting Sportcomplex Groenendaal over het seizoen 2016-2017

8.         Verslag van de Kascommissie

9.         Advies van de Kascommissie

Met betrekking tot decharge van de penningmeester van HHV hdm en advies van de Kascommissie aan de vergadering over het financieel jaarverslag van SSG.

10.       Samenstelling bestuur hdm:

            - Lucille Barbosa treedt af als bestuurslid Tophockey Jeugd.
            - Het bestuur stelt voor te benoemen Robbert Jan van der Ent Braat als bestuurslid Bouw.

11.      Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal, ongewijzigd.

12.      Introductie Lustrumcommissie

13.      Mededelingen van het bestuur

14.       Rondvraag

15.       Sluiting

ALV & jaarverslag Overzicht