Tegenvallende resultaten op school?

Lector Studiebegeleiding is sinds 2015 sponsor van hdm, en biedt in de nabije omgeving van de vereniging op verschillende locaties huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentrainingen.

De ervaring leert dat het zelfstandig maken en leren van huiswerk voor veel scholieren moeilijk is. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals moeite met planning, structuur en organisatie, problemen met vakinhoudelijke vaardigheden en kennis, of een tekort aan motivatie, discipline en zelfstandigheid. Gerichte studiebegeleiding kan in veel gevallen uitkomst bieden.

De medewerkers van Lector begeleiden dagelijks na schooltijd leerlingen van alle niveaus uit het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo, gymnasium, tto) en uit groep 7 en 8.

Lector Studiebegeleiding is onder meer gevestigd aan de Wassenaarseweg 20 (Benoordenhout) en de Elandstraat 2 (Zeeheldenkwartier) in Den Haag.

 

Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.lectorstudiebegeleiding.nl of bel op 0882211444.

Nieuws overzicht