privacy en AVG bij hdm

Per 25 mei a.s. treedt er een nieuwe Europese privacy wet in werking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als sportclub valt hdm ook onder deze wet. De wet verbindt regels aan het verwerken van persoonsgegevens. Het doel van de wet is om mensen controle te geven over hun eigen persoonsgegevens. 

Bij hdm worden persoonsgegevens verwerkt zoals namen, adressen, telefoonnummers om alles rondom onze club en de sportactiviteiten te kunnen organiseren. Verder worden van sommige teams medische gegevens of sportprestaties bijgehouden. We gebruiken ook foto's en videobeelden, bijvoorbeeld op onze website om jullie allemaal leuke nieuwsberichten te kunnen brengen over het reilen en zeilen binnen onze club. Hdm verstrekt bepaalde gegevens ook aan externe partijen zoals de KNHB. Het is de taak van hdm om alle gegevensverwerkingen binnen de kaders van de wet uit te voeren en daarover transparant te zijn naar alle betrokkenen. Bovendien hebben de betrokkenen bepaalde rechten, zoals inzage in de gegevens of het recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken. 

Binnen hdm is in opdracht van het bestuur een team aan de slag gegaan om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet. Dat vergt o.a. aanpassingen aan ICT, beleid en contracten/toestemming. Jullie worden hierover later meer geïnformeerd. 

Mochten jullie vragen hebben dan kan dat door een email te sturen aan privacy@hdmonline.nl

Nieuws overzicht