privacy bij hdm

Om alle verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren verwerkt hdm persoonsgegevens. Lees hier alles over privacy bij hdm!

In onze privacyverklaring (zie hieronder) wordt omschreven voor welke doeleinden hdm welke persoonsgegevens verwerkt, wie deze persoonsgegevens eventueel van hdm ontvangt, hoe lang de gegevens worden bewaard, en welke rechten betrokkenen hebben, conform de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Ingeval van vragen of opmerkingen over de privacyverklaring kan contact worden opgenomen met hdm via privacy@hdmonline.nl.

Leden en vrijwilligers actief binnen hdm kunnen met persoonsgegevens in aanraking komen, denk bijvoorbeeld aan de lijstjes met emailadressen die coaches en managers van teams bijhouden om alles rondom het team te kunnen organiseren en (ouders van) leden daarover te informeren. Of de gegevens die de vele commissies die bij hdm in het leven zijn geroepen gebruiken om teams en wedstrijden in te delen, bardiensten te organiseren en onze scheidsrechters op te leiden. Hdm verwacht dan ook van allen die binnen hdm verband met persoonsgegevens omgaan dat zorgvuldig te doen! Lees de volgende vuistregels en pas deze toe!

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens moet je denken aan naam, adres, telefoonnummer, emailadres, maar ook aan meer gevoeliger informatie, zoals gegevens over gezondheid (bijv. blessures), testresultaten (fitheid en snelheid), ras, religie, en politiek. Foto- en beeldmateriaal zijn ook persoonsgegevens.

Verwerken

Het verwerken van persoonsgegevens is een heel breed begrip. Daar valt van alles onder van verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, tot en met wissen en vernietigen. Het moet wel gaan om geautomatiseerd verwerken of opname in een bestand (computer, smartphone, server, cloud oplossingen (Excel, OneDrive, iCloud, GoogleDrive, Dropbox). Kortom, er is al snel sprake van verwerken.

Vuistregels!

Neem allemaal de volgende vuistregels in acht:

1. Gebruik je gezonde verstand!

2. Verzamel, gebruik en bewaar persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze verkregen hebt. Bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hoe korter, hoe beter!

3. Zorg dat gegevens worden opgeslagen op plaatsen, in accounts of bestanden die beveiligd zijn met sterke wachtwoorden en wijzig deze regelmatig! Versleutel bestanden en installeer firewalls en virus-scanners. Wees alert op fishing: open bij ontvangst van e-mails van onbekende afzenders geen links of bijlagen.

4. Beperk de groep mensen die toegang hebben. Hoe minder, hoe beter!

5. Geef geen persoonsgegevens aan andere partijen door, tenzij dat nodig is. Bij twijfel, niet delen!

6. Let ook op welke informatie (denk bijvoorbeeld aan foto’s en beelden) je publiekelijk deelt, ook op social media! Hou rekening met de belangen van anderen!

7. Hoe privacygevoeliger de informatie, hoe zorgvuldiger je er mee om moet gaan, en hoe minder er mee mag! Laat vertrouwelijke informatie niet slingeren.

8. Maak direct melding van een (mogelijk) datalek via privacy@hdmonline.nl. Een data-incident kan heel vervelend zijn voor de betrokkenen.

Downloads:

privacy Overzicht