onderzoek naar grote uitstroom C/B/A-jeugd

De hockeybond KNHB signaleert landelijk een relatief grote uitstroom van C/B/A-jeugd.

Uit onderzoek is gebleken dat er in de C-jeugd (12 jaar/13 jaar) voor het eerst meer kinderen afhaken dan dat er bij komen. In de D-E-F is er juist aanwas. De grootste piek van afhakende jeugd ligt bij 15 jaar: 25% van de kinderen tussen 12 en 18 jaar die stoppen met hockeyen doen dit wanneer zij 15 jaar zijn.

Om te weten te komen waarom deze groep jeugdspelers stopt met hockey heeft de KNHB met de verenigingen een enquête opgesteld. Het doel is om antwoord te krijgen op:

  • Wat is er gedurende de hockey carrière van invloed op de keuze om uiteindelijk te stoppen met hockey?
  • Wat maakt dat kinderen wél blijven hockeyen?
  • Hoe kan de KNHB (samen met haar verenigingen) de uitstroom onder jeugdleden beperken?

De vragenlijst is te bereiken via deze link

Nieuws overzicht