Home

*** zaterdag 28 en zondag 29 februari: voorrondes NK Zaal O14, O16 en O18 *** zaterdag 28 februari: halve finales en finales NK Zaal Hoofdklasse Dames en Heren *** zondag 29 februari: WK-finale India *** zaterdag 4 februari: halve finales NK Zaal O14, O16 en O18 *** zondag 5 februari: Finales NK Zaal O14, O16, O18 (Zuiderpark, Den Haag) *** woensdag 8 februari: HDM 115 jaar!*** zaterdag 28 en zondag 29 februari: voorrondes NK Zaal O14, O16 en O18 *** zaterdag 28 februari: halve finales en finales NK Zaal Hoofdklasse Dames en Heren *** zondag 29 februari: WK-finale India *** zaterdag 4 februari: halve finales NK Zaal O14, O16 en O18 *** zondag 5 februari: Finales NK Zaal O14, O16, O18 (Zuiderpark, Den Haag) *** woensdag 8 februari: HDM 115 jaar!*** zaterdag 28 en zondag 29 februari: voorrondes NK Zaal O14, O16 en O18 *** zaterdag 28 februari: halve finales en finales NK Zaal Hoofdklasse Dames en Heren *** zondag 29 februari: WK-finale India *** zaterdag 4 februari: halve finales NK Zaal O14, O16 en O18 *** zondag 5 februari: Finales NK Zaal O14, O16, O18 (Zuiderpark, Den Haag) *** woensdag 8 februari: HDM 115 jaar!*** zaterdag 28 en zondag 29 februari: voorrondes NK Zaal O14, O16 en O18 *** zaterdag 28 februari: halve finales en finales NK Zaal Hoofdklasse Dames en Heren *** zondag 29 februari: WK-finale India *** zaterdag 4 februari: halve finales NK Zaal O14, O16 en O18 *** zondag 5 februari: Finales NK Zaal O14, O16, O18 (Zuiderpark, Den Haag) *** woensdag 8 februari: HDM 115 jaar!*** zaterdag 28 en zondag 29 februari: voorrondes NK Zaal O14, O16 en O18 *** zaterdag 28 februari: halve finales en finales NK Zaal Hoofdklasse Dames en Heren *** zondag 29 februari: WK-finale India *** zaterdag 4 februari: halve finales NK Zaal O14, O16 en O18 *** zondag 5 februari: Finales NK Zaal O14, O16, O18 (Zuiderpark, Den Haag) *** woensdag 8 februari: HDM 115 jaar!

indelingen jeugdteams seizoen 2021/2022

JEUGDCOMMISSIE - De teamindelingen voor alle meisjes- en jongens (At/m D) teams voor het seizoen 2021-2022 staan online. 
 
 
We zullen een link op de hoofdpagina van hdmonline zetten. Om de teams te zien moet je inloggen op de website. 
 
De jeugdcommissie is de afgelopen maanden en weken intensief bezig geweest om een goede indeling te maken voor de "breedte-teams". We hebben daarbij heel zorgvuldig verschillende criteria gehanteerd en afwegingen en keuzes gemaakt. Die komen in het kort hierop neer:
 
Over het algemeen is onze doelstelling: "Hockeyen met passie en plezier".
 
In de D-lijn willen we dat de teams zoveel mogelijk bestaan uit spelers die bij elkaar passen op speelsterkte. Hierbij letten we mn op drive en hockeyinzicht, zowel met als zonder bal. Dat houdt in dat we spelers van jaar naar jaar vrij makkelijk van team laten wisselen om ze zo passend mogelijk te plaatsen. 
 
Dit leidt er toe dat de kinderen veel andere kinderen leren kennen en daarmee hun sociale netwerk op de club vergroten. Ook willen we nog steeds kinderen kunnen ontdekken voor de top of subtop!
 
In de C-lijn wordt ook gezorgd voor teams die bij elkaar passen, alleen nu gaat de aandacht meer naar de hockeyintensiteit en -mentaliteit dan hockeyinzicht en -techniek.
 
Belangrijk is namelijk dat kinderen met gelijkgestemde kinderen in teams zitten. Wie echt wil hockeyen moet hier de kans toe krijgen, en wie met name gezelligheid zoekt moet daarvoor in een team komen waarin dat bovenaan staat. Met name in het tweede C-jaar is dit van groot belang. Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat alle teams genoeg talent bevatten om op een leuk niveau te kunnen spelen.
 
In de B-lijn willen we zowel een oplossing bieden aan de groep die gewoon met hun vrienden hockeyplezier wil hebben, en aan de groep die zo hoog mogelijk wil blijven hockeyen. Daarom is het beleid van de B-lijn om spelers de keuze te geven om in een sterk team te spelen (evt. ten koste van het spelen met vriendjes) en spelen bij hun vriendjes (maar dan evt. ten koste van niveau). Tegelijk willen we iedereen zoveel mogelijk bij hdm en het hockey behouden dus als we een vriendenteam kunnen maken, dan doen we ons best daarvoor!
 
Ook in de A-lijn willen we zo veel mogelijk hockey-technisch gelijke teams vormen voor zover dat kan gezien de aantallen (dit is soms een heel moeilijke puzzel!). We doen ook hier ons best om vriendenteams zo veel mogelijk te ondersteunen. Komend seizoen is dit - waar dit van te voren is aangevraagd en met ons is besproken - prima gelukt.
 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot maar liefst 57 jeugdteams. Een nadere uitleg over de indeling per lijn is te vinden onder sommige lijnpagina's.
 
Trainingsschema's
We gaan nu al met een klein team aan de slag met de indeling van de trainingsschema's. Omdat we daarvoor onder andere afhankelijk zijn van de (school)roosters van jeugdige trainers zal het even duren voordat deze indeling definitief is.
 
Enkele data om in de agenda te zetten:
 
- Inlooptrainingen voor de breedteteams starten in de week van 20 augustus.
- Op 25 augustus is er Welkom Cartouche (oefenwedstrijden tegen Cartouche).
- Op 1 september is de Wapenschouw (oefenwedstrijden tegen KZ).
- Vanaf 8 september start voor de breedteteams de competitie.
 
Voor top(selectie)teams gelden andere wedstrijdschema's en zal de competitie een week eerder beginnen. 
 
Zorg dat al jullie contactgegevens actueel zijn (zelf aanpassen, eerst inloggen op de website). Dan zijn jullie verzekerd van alle door hdm gestuurde berichten over het seizoen. 
 
Volg ook de komende weken/maanden de website voor nieuws en info!
 
Fijne vakantie allemaal, en tot in augustus!
 
De jeugdcommissie
 
 
 
jeugdcoördinatoren Overzicht