bouwwerkzaamheden hdm in afrondende fase

SSG/Clubmanager - Velen zullen, na terugkomst van vakantie, bij het eerste bezoek aan het hdm-complex met enige verbazing staan te kijken. 

Hoewel nog niet alles klaar is, is er tijdens de zomermaanden heel veel werk verzet. Soms zat het mee, soms een beetje tegen, maar dat is niet ongewoon bij zo'n grootschalige ingreep.
 
Wij zitten nu in de afrondende fase na een aantal maanden graven, stroomkabels (ver)leggen, bergeningsbuizen ingraven, lichtmasten plaatsen en kunstgras leggen etc. Maar het is de moeite waard geweest, want hdm kan nu beschikken over een prachtig complex met vier(!) watervelden en twee zandvelden. Een grote verbetering t.o.v. de situatie vorig seizoen.
 
De huidige stand van zaken.
  • KG4 (water) is bespeelbaar, dugouts en doelen zijn geplaatst, de beregening is klaar.
  • Aan KG3 (water) wordt nog gewerkt, de verwachting is dat deze in de loop van de volgende week bespeelbaar is.
  • Op KG6 (zand) kan ook al naar hartenlust gespeeld worden.
  • Aan het high Performance veld wordt nog gewerkt, maar ook hier is het eind van de werkzaamheden in zicht.
Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de velden verdient nog wel de aandacht. Aan het pad tussen de velden wordt nog gewerkt. Voor een deel, ter hoogte van KG4 en KG3, ligt de bestrating al, maar aan het gedeelte achter KG1 en KG2 wordt nog hard gewerkt en moet nog bestraat worden.
Om de velden te bereiken moet vooralsnog het pad langs de slootkant worden gebruikt. Om de 'oversteek' naar KG5 en KG6 te maken neem je het pad tussen KG2 en KG3.
 
Hoewel zoals gezegd wij in de afrondende fase zitten, zullen er op en rond de velden de komende tijd nog wat (herstel)werkzaamheden plaatsvinden, maar dat zal het gebruik van de velden nauwelijks beïnvloeden  Een deel van het complex blijft nog even bouwterrein en is daar waar mogelijk afgezet met bouwhekken. Voor o.a. uw eigen veiligheid mag het bouwterrein niet betreden worden.
Nieuws Overzicht