HDM en maatschappelijke betrokkenheid

Naast top- en breedtehockey is maatschappelijke betrokkenheid de derde pijler van HDM. HDM vindt, naast alle prestaties op het hockeyveld, ook de sociale prestaties van de club en haar leden van groot belang. Door de verbinding te leggen met de hockeysport en de buurt waarin HDM ligt, wil HDM iets toevoegen aan de maatschappij.

Die maatschappelijke betrokkenheid vult de club op vele manieren in. Bijvoorbeeld via de Youth Academy die jaarlijks jeugdleden naar ontwikkelingsprojecten uitzendt. En op maandag- en woensdagmorgen verzorgen vrijwilligers een sportieve start voor senioren op HDM. Op de woensdagochtend zijn ook de peuters actief op het complex. Iedere donderdag is het de beurt aan de g-hockeyers. Bovendien vindt ieder jaar de SGK-sportdag op HDM plaats. Lees meer op Sportbelang SGK.

Met de Gezonde Sportkantine wil HDM leden en gasten een gezond alternatief aanbieden. Lees meer op HDM snackt sportief.

Omdat het nieuwe sportcentrum voor leden van de club én voor mensen uit de buurt uitstaat, draagt ons clubhuis het predikaat Buurthuis van de toekomst.

De commissie HDM & maatschappij ondersteunt de sociale pijler van HDM. Dat doet zij door nieuwe ideeën op te halen bij de leden. Door initiatiefnemers te ondersteunen in het zoeken van financieringsbronnen voor hun ideeën en in de communicatie hiervoor. Daarnaast legt ze de verbinding op het punt van maatschappelijke betrokkenheid met de sponsors. Veel van onze sponsors hechten aan de maatschappelijke inzet van HDM.

Heb je goede ideeën of zoek je contact met de commissie HDM & maatschappij dan kan via hdmenmaatschappij@hdmonline.nl

De commissie bestaat uit:

Carolien Batenburg (voorzitter)

Eric Hoogenboezem (secretaris)

Inge Vossenaar

Daniëlle van Voorst van Beest

Maura Lenting

Dorien Dielen (vanuit HDM bestuur)

hdm & maatschappij Overzicht