durven delen, samen doen

In het maatschappelijk plan 'Durven delen, samen doen' wordt de buurthuisfunctie van hdm nader omschreven.

Algemene gegevens vereniging

Haagse Hockey Verenging hdm beschikt over een eigen accommodatie (hal en clubhuis) en 5 velden. Beheer, exploitatie en onderhoud is in handen gegeven van Stichting Sportcomplex Groenendaal (SSG). E.e.a. is statutair vastgelegd. SSG heeft 5 bestuursleden, hdm heeft 8 bestuursleden. Er is over en weer open en constructief contact, ook met de portefeuillehouders.

Op dit moment telt de vereniging 1.760 leden. Ongeveer 30 % is seniorlid, 65 % mini- en jeugdlid en 5 % is donateur. hdm streeft er naar om alle hockeylijnen op topniveau mee te laten spelen, hetgeen de gehele vereniging ten goede komt.

hdm is al een groot aantal jaren naast hockey ook maatschappelijk actief. Ongeveer 300 vrijwilligers dragen daaraan bij. Als trainers, coaches, teammanagers, wedstrijdsecretarissen, vrijwilligers voor de bar, het complex, de jeugd- en minikampen, etc. hdm heeft ruim 25 commissies die zich inzetten op sportief en maatschappelijk vlak. In april 2013 organiseerde hdm een vrijwilligersmarkt om de basis van de commissies nog meer te verbreden. Resultaat was dat 30(!) leden (of ouders van leden) zich inschreven op vacante plaatsen, via zogenaamd ‘speeddaten’. Ook werkt hdm met een expertpool om deskundige leden als vrijwilligers op afroep en voor gerichte vragen te kunnen benaderen.

Het bestuur van hdm is in 2013 gestart met het nog meer professionaliseren en structureren van de vereniging, onder andere door deelname aan de leergang ‘Besturen met een Visie’, een initiatief van de Gemeente Den Haag. Afronding van de leergang loopt zo goed als parallel met de indiening van deze subsidieaanvraag.

Een van de stippen op de horizon van hdm is ‘Uitbreiding van inzet voor de maatschappij in ons Buurthuis van de Toekomst’. De andere stippen zijn ‘Samen zijn we hdm/SSG: het VERENIGEN’ en ‘Financieel gezond blijven’.

 

Aanleiding

Concrete aanleiding voor het indienen van een subsidieaanvraag was het bordje ‘Buurthuis van de Toekomst’ dat wethouder Karsten Klein in maart 2013 op onze gevel schroefde. Enerzijds een bevestiging van onze maatschappelijke inzet tot dan toe. Anderzijds een aanmoediging om in onze hal en clubhuis, met name in de daluren, ruimte te gaan maken voor andere gebruikers, een wens van de gemeente in het kader van onze buurthuisfunctie.

Tijdens de bijzondere ALV (BALV) in juni 2013 heeft het bestuur met hulp van de bouwcommissie en de commissie hdm & maatschappij het bouwplan, het dekkingsplan en het maatschappelijk plan aan de leden voorgelegd.

Het bestuur kreeg unaniem akkoord om te beginnen met fase 1: Sportcentrum en clubhuis met aparte entree, onder een dak. Op de begane grond komt het sportcentrum en op de 1e etage komen wachtruimte en behandelruimte, en ruimte met buurthuis- en fitnessfunctie. De ombouw van hal tot sportcentrum levert bovendien ruimte op die ingezet wordt ter verbetering van gebruik voor maatschappelijke activiteiten. In fase 2 willen we op termijn ons clubhuis renoveren, ook voor aanpassen op beter gebruik in maatschappelijke functies (bijvoorbeeld keuken en bar).

Met de voorstellen voor ons maatschappelijk plan, om onze buurthuisfunctie met maatschappelijke activiteiten uit te bereiden, ging de ALV ook unaniem akkoord. Zie verder dit plan van aanpak.

Met onze drie stippen op de horizon tot 2016 is een stevig kader voor het maatschappelijke plan gesteld:

 • ‘Samen zijn we hdm/SSG: het VERENIGEN’
 • ‘Financieel gezond blijven’
 • ‘Uitbreiding van inzet voor de maatschappij in ons Buurthuis van de Toekomst’.  

Als hdm staan we voor een spannende uitdaging. Tegelijkertijd hebben we er, gezien onze eerdere maatschappelijke en bestuurlijke ervaringen, alle vertrouwen in dat we onze plannen ook daadwerkelijk tot een succes kunnen maken.

We zijn ons bewust van onze gezamenlijke kracht en mogelijkheden, onze faciliteiten en onze leden. ‘Durven delen, samen doen’, zijn steeds meer de principes van hdm. Wij blijven in de eerste plaats een hockeyclub. Wel een hockeyclub die al heel lang de maatschappelijke betrokkenheid van de club inzet en uitdraagt. We geloven er in dat onze vereniging, zowel wat betreft de leden, als wat betreft de faciliteiten in waarde toenemen als we durven te delen. Het gaat dan om meer waarden dan alleen geld.

We vinden maatschappelijke activiteiten belangrijk:

 • omdat we leden, ouders, buurtgenoten willen verenigen
 • omdat we onze verworvenheden (faciliteiten, leden, kennis, tijd en energie) willen delen;

 • omdat hdm zich daarmee op een positieve en sympathieke wijze onderscheidt van veel andere clubs;

 • omdat het nodig, wenselijk en waardevol is om ook andere, financieel niet draagkrachtige mensen via indirecte en directe betrokkenheid van hdm een kans te bieden te kunnen sporten;

 • omdat het ook de ogen opent van vele maatschappelijk betrokken leden/vrijwilligers;
 • omdat de sportclub het buurthuis van de toekomst is en daarmee een positieve broedplaats kan zijn voor de ontwikkeling van vriendschappelijke en zakelijke relaties met partnerorganisaties, maar ook onderling en samen met de buurt.

Doelstelling en resultaten

De huidige hal werd al gebruikt door organisaties/instellingen met een maatschappelijke signatuur, zoals scholen en andere sportverenigingen. Er is daarmee in de afgelopen jaren duidelijk in een behoefte voorzien en een tekort aan zaalaccommodaties in dit deel van Den Haag enigszins gelenigd. Uitdaging is vooral om onze accommodatie nog functioneler in te zetten, bruikbaar te maken voor andere gebruikers en samen slimmer te combineren.

Doelstelling: In 2016 heeft hdm/SSG het maatschappelijk plan ‘Durven delen, samen doen’, met partners/huurders begeleid, uitgevoerd en geëvalueerd.

Beoogde resultaten:

 • Bestaande maatschappelijke activiteiten met partners/huurders zijn gehandhaafd en uitgebouwd, paragraaf 4
 • Nieuwe maatschappelijke activiteiten met partners/huurders zijn ontwikkeld via drie manieren: andere maatschappelijke organisaties gebruiken hdm sportcentrum, sportactiviteiten organiseren voor nieuwe groepen, en andere dan reguliere sportactiviteiten, paragraaf 5
 • Duurzame samenwerking en borging met partners/huurders is gerealiseerd, met aandacht voor versterken van elkaars kracht en mogelijkheden, ook met de gemeente Den Haag, paragraaf 6.

Handhaven en uitbouwen van bestaande maatschappelijke activiteiten

Buurtparticipatie: Op maandagochtend komt een groep van zo’n 20-30 senioren uit de buurt een ochtend bewegen op hdm onder leiding van een trainer en gastvrouw van hdm.  De totale groep bestaat uit zo’n 90 senioren. Hun ochtend bestaat uit fitness, bowls, Nordic Walking en koffie met iets lekkers. Een heerlijke ochtend voor de senioren en de begeleiding. De ouderen voelen zich echt hdm-er. Door renovatie van de hal kunnen de senioren van buurtparticipatie gebruik maken van de faciliteiten van hdm Sportcentrum. Ook kan Indoor Bowl worden aangeboden. We verwachten dan ook dat nog meer senioren uit de buurt de weg naar ons zullen vinden en dat we buurtparticipatie kunnen uitbouwen.

In een coalitie met de SGK (Stichting Gehandicapte Kind) vindt jaarlijks (al meer dan 25 jaar) op hdm de SGK-sportdag plaats. Diverse leden van hdm treden op als vrijwilligers en samen met de leiding van SGK is het een onvergetelijke dag voor de kinderen. Medewerkers van Rabobank Den Haag, onze hoofdsponsor, werken als vrijwilligers mee aan de Sportdag van het SGK. Op deze manier betrekken we onze sponsoren ook bij de maatschappelijke activiteiten. In 2013 moesten we de sportdag helaas afblazen vanwege het slechte weer en gebrek aan alternatieve ruimte. Met ons toekomstig hdm Sportcentrum hadden we deze dag gewoon door kunnen laten gaan.

Een deel van de kinderen zit ook in het G-hockeyteam van hdm dat wekelijks op donderdag traint. Doordat hdm Sportcentrum straks verwarmd is, kan het team zo nodig ook binnen trainen. Er is een dagdeel per week voor hen gereserveerd.

In 2014 wordt er als site-event van WKhockey een G-hockeytoernooi op hdm georganiseerd. Extra douche- en kleedruimte in hdm Sportcentrum voor dit event zijn meer dan welkom.  

Ieder jaar maakt de vereniging Floorball gebruik van de hal. Door de verbouw van de hal kan de belijning aangepast worden zodat de vereniging ook de competitie kan spelen. De vereniging heeft inmiddels toegezegd gebruik te gaan maken van hdm Sportcentrum.

 

Panasj is een hockeyschool voor kids van 3 tot 10 jaar. hdm Sportcentrum maakt het aantrekkelijker voor Panasj om faciliteiten te blijven huren. Bovendien draagt Panasj bij aan extra activiteiten voor jonge kinderen uit de buurt.

Vanuit Reclassering NL onderhouden ex-gedetineerden ons complex wekelijks en dat zullen ze blijven doen in ons Buurthuis van de Toekomst.

Met de Stichting hdm Youth Academy maken we het mogelijk dat de A-jeugd (vanaf 17 jaar) in de zomer een aantal weken naar een ontwikkelingsland gaat en daar zelf ervaart hoe en wat het is om in een ontwikkelingsland te wonen en te leven. De jeugdleden van de A-teams die zich hebben aangemeld, worden een jaar lang mentaal en fysiek voorbereid op hun reis. In totaal zijn er al 110 kinderen in kleine groepjes uitgezonden voor een leer-werkproject van ongeveer 3 weken in het (verre) buitenland. Daar werken ze vervolgens actief mee aan vrijwilligersprojecten. Enerzijds door intensief contact met kinderen in de ontwikkelingsprojecten, anderzijds bijvoorbeeld door het doen van fysieke projecten  als het schilderen van gebouwen, bouwen van een watertank, repareren van speelgoed, het geven van lessen, sport clinics of het verzorgen van opvang. Bij voorkeur heeft het project een relatie met sport en kinderen. De kinderen moeten zelf hun fondsen werven voor het project en in het jaar dat ze worden uitgezonden doen ze maatschappelijke activiteiten voor en op hdm.

 

Stichting De Sportbank is een initiatief van hdm en proeftuin van de sportkoepel NOC*NSF, mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, bedoeld om onder meer door vernieuwend sportaanbod, de kracht en uitstraling van kleine vaak allochtone clubs te vergroten en te laten overleven op kwetsbare plaatsen in de samenleving. Doelstellingen zijn: barrières overbruggen, verschillende culturen verbinden, nieuw sportaanbod ontwikkelen bij sportclubs zonder traditie en ervaring en vooroordelen openbreken in de autochtone sportverenigingen. Om de kracht en uitstraling van kleine clubs in achterstandswijken te vergroten, wordt de potentie van grote clubs ingezet. Jaarlijks organiseert de Sportbank de sportieve opening van het parlementaire jaar samen met hdm, waarvan een maatschappelijk debat een onderdeel is.

Naast deze vaste maatschappelijke activiteiten steunen teams met enige regelmaat goede doelen, zetten zij zich voor elkaar in, en hebben we respect en sportiviteit hoog in het vaandel staan. Ons Buurthuis van de Toekomst biedt een plek om elkaar te ontmoeten, bijeenkomsten te organiseren en elkaar te inspireren, kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken.

Ontwikkelen van nieuwe maatschappelijke activiteiten

Bij de plannen voor de verbouwing van de hal met aanbouw is rekening gehouden met een nieuwe ingang aan de voorkant en een maatschappelijke uitstraling. Geen sporthal uitstraling, maar een multifunctionele, toegankelijke uitstraling met een rolstoelopgang. Zo trekken we met ons Buurthuis van de Toekomst nog meer partners aan, die zich aangesproken voelen door onze visie en onze waarden.

Op drie manieren verbreden we onze maatschappelijke activiteiten:

 • andere maatschappelijke organisaties gebruiken het hdm Sportcentrum en Buurthuis van de Toekomst,
 • sportactiviteiten organiseren voor nieuwe groepen,
 • andere dan reguliere sportactiviteiten.

Hieronder staat een overzicht van onze nieuwe partners, redenen om aan te sluiten bij ons Buurthuis van de Toekomst en onder welke condities zij ook op maatschappelijke activiteiten willen gaan inzetten.

Met name Ren4Sport, Evita Thuiszorg en Resto van Harte, en op termijn 2Samen, zijn non-profit partners die zich recent aangesloten hebben en waarop we trots zijn omdat ze met onze buurthuisfunctie en hun maatschappelijke activiteiten daadwerkelijk inspelen op herkenbare trends zoals overgewicht bij kinderen en jongeren, afhaken van pubers bij sporten, beschikbaarheid van thuiszorgmaterialen in de buurt en eenzaamheid. Ook zijn we blij met onze goede contacten met wijkvereniging Benoordenhout, een actieve vereniging die de buurt kent, weet wat er speelt en daardoor kan aangeven wat  nodig is.

Niet minder trots zijn we op samenwerking met onze partners Capri en Fysiofit omdat zij sport en bewegen aansprekend weten te verbinden en ook maatschappelijk weten te vertalen met hun activiteiten voor hartpatiënten resp. mensen met chronische aandoeningen. Hun inzet levert in de regel meer welzijn en kwaliteit van leven op.

 a.     Capri, hartrevalidatie

Samen met het hartrevalidatie centrum Capri (Bronovo) creëren we in het nieuwe clubhuis/hal de mogelijkheid van een fitness/revalidatie/sportcentrum. Bij de verbouwing wordt rekening gehouden met de eisen en wensen van deze partij. Zo komt er een rolstoelingang en een adequate verwarming in het hdm Sportcentrum. De keuze voor samenwerking met hdm/SSG is aan de ene kant omdat de mogelijkheden er nu zijn om te verbouwen en daarmee hun eisen daarin vorm te geven en aan de andere kant de ligging van hdm niet ver van het Bronovo. Ook is het voor herstel van de patiënten prettig om niet in een ziekenhuis locatie te trainen, maar in een normale, toegankelijke sportaccommodatie.

 

b.     Fysiofit, fysiotherapie en begeleid trainen

Fysiofit is een praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, medische trainingstherapie en oefentherapie Mensendieck. Fysiofit heeft op dit moment een kleine noodlocatie op het terrein van hdm, alleen geschikt voor een beperkte behandeling van leden van hdm.

Door nieuwbouw komt er fysiotherapie en begeleid sporten beschikbaar voor de buurtbewoners en de omringende sportverenigingen, zoals tennisclub Aeronauten, de Haagsche Rugbyclub. Steeds meer kinderen lopen sportblessures op. In een periode van zes jaar tijd is het jaarlijks aantal sportblessures bij 9/12 jarigen van 130.00 in 2006 naar 230.000 in 2011 gestegen.

Fysiofit heeft op haar huidige locatie in het Statenkwartier diverse beweeggroepen, zoals COPD-, diabetes- en reumapatiënten. Onderzoek heeft uitgewezen dat bewegen positieve effecten heeft op klachten die mensen ervaren en daarmee leidt tot verbetering van hun kwaliteit van leven. Mensen met dezelfde chronische aandoeningen trainen samen in een groep zodat zij lief en leed kunnen delen en uitwisselen. In hdm Sportcentrum wil Fysiofit voor de volgende chronische aandoeningen beweeggroepen gaan opzetten:

 1. COPD: COPD is de afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease of te wel chronische obstructie van de luchtwegen. COPD is een verzamelnaam van een aantal longaandoeningen.
 2. Reuma: Het beweegprogramma Reuma is een cursus voor mensen met reuma waarbij actief geoefend gaat worden voor het verbeteren van de conditie en mobiliteit om zo de belastbaarheid op te bouwen. Het programma is geschikt voor patiënten met de specifieke diagnose RA (Reumatoide Artritis).
 3. Diabetes: De BeweegKuur voor diabetespatiënten is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met obesitas en mensen met overgewicht in combinatie met een (andere) risicofactor, bijvoorbeeld diabetes type 2.

Daarnaast wordt Zwangerfit voor zwangere vrouwen aangeboden. Fysiofit verzorgt op de bestaande locaties  yogalessen, pilateslessen en massage. Zij gaan na of dit op termijn ook in de nieuwe locatie wordt aangeboden.

Fysiofit heeft al jaren een intensieve relatie met (leden van) hdm. Zo ondersteunen zij ook de topteams bij blessures, revalidatie- en looptrainingen. Er is ook veel vraag van ouders met blessures om te kunnen worden behandeld, terwijl hun kinderen aan het trainen zijn. Door de beperkte ruimte kunnen zij vaak nu niet worden behandeld.

 

c.     Ren4Sport, sporten voor peuters

In de laatste decennia is het aantal kinderen dat overgewicht heeft verdubbeld. Eén op de zes Nederlandse kinderen is te dik en deze stijgende tendens blijft bestaan. Er is nog relatief weinig  aanbod voor jeugd van 0-4 jaar, terwijl ook daar al sprake is van (een toename van) overgewicht.

Er is de wijk Benoordenhout nog relatief weinig  aanbod voor jeugd van 0-4 jaar, terwijl ook daar al sprake is van (een toename van) overgewicht. Vanuit de Wijkvereniging Benoordenhout is aangegeven dat er in de wijk weinig sport-beweegaanbod voor peuters. Er wonen vooral in de wijk Waalsdorp (onderdeel van Benoordenhout) relatief veel gezinnen met jonge kinderen . Er is daarom behoefte aan sportaanbod voor peuters. Vooral in verwarmde binnenruimte.

Verder zijn er in de wijk rondom hdm, veel oppas Opa’s en Oma’s, die zoeken naar activiteiten voor hun kleinkinderen en het ook gezellig vinden om andere oppas Opa’s en Oma’s te ontmoeten.

Doordat, de hal na de verbouwing beter verwarmd is (aangenamer voor kleinere kinderen) en aparte kleed-en douchefaciliteiten heeft, zijn er mogelijkheden voor het aanbieden van peutergym, opa/oma-kleinkindgym. Terwijl de peuters sporten, kunnen ouders en-of oppassen uit de buurt elkaar ontmoeten en iets drinken in het clubhuis van hdm.

Ren4Sport is een non/profit maatschappelijk betrokken sportburo, dat een actieve rol wil spelen bij de sportstimulering en sociale ontwikkeling voor diverse doelgroepen in de samenleving. Dit betekent dat Ren4Sport er naar streeft sporten voor iedereen mogelijk en plezierig te maken. Ren4Sport verzorgt sportaanbod voor alle doelgroepen. Dit betekent van jong tot oud, maar ook voor iedereen op zijn of haar eigen ambitieniveau.

Ren4Sport ziet de belangen in voor het op de juiste manier opleiden van jonge mensen voor het vak en wil investeren in de toekomst van jongeren. Als erkend leerbedrijf worden leerlingen en studenten intensief begeleid om het werken in de praktijk te leren kennen.

Ren4Sport gaat een samenwerking aan met hdm/SSG omdat aan de ene kant er mooie faciliteiten komen en aan de andere kant de plek hen ook mogelijkheden biedt om andere doelgroepen aan te spreken. Ren4Sport is opgeleid voor de zogenaamde Beweegkriebels, Kinderdagverblijf in beweging en Peuterspel programma’s. De mogelijkheid dient zich aan om het geleerde nu bij hdm verder te verduurzamen. Omdat er nog relatief weinig aanbod voor de jeugd van 0-4 is biedt het grote mogelijkheden. De eerste gesprekken met de bewoners zijn heel positief. Verder zijn ook plannen om samen met Ren4Sport peuter/kleutergymactiviteiten te ontwikkelen voor de kleinsten in de buurt, in samenwerking met verschillende kinderopvangorganisaties zoals 2Samen. Er zal in 2014 een eerste pilot plaatsvinden met 2Samen. Daarna zullen er activiteiten worden aangeboden aan meerdere kinderdagverblijven uit de buurt.

 

Ren4Sport, bootcamp voor pubers en senioren

De regelmatige sportdeelname gaat uit van 60 keer of vaker per jaar sporten en dat deed in 2012 42 procent van de jeugd. Ten opzichte van vijf jaar geleden is dit percentage gedaald.  Bij 12-18 jarigen is sprake van een kwetsbare periode, Dit is het  moment waarop ze stoppen met sporten, omdat ze er geen positieve ervaringen meer uit halen.

hdm signaleert ook dat er bij haar jeugdleden in de leeftijd 12/18 jaar (A,B C en D jeugd) veel kinderen zijn die opzeggen. Navraag leert dat  dit vaak is omdat ze niet zo goed kunnen meekomen met het niveau van het sporten of geen zin meer hebben om te sporten.  Vaak stoppen deze kinderen helemaal met bewegen en sporten.  Vooral het gebrek aan snelheid en motoriek, waardoor het functioneren op het hockeyveld beneden de maat is (en het dus niet leuk meer wordt).

Voor de wat oudere jeugd (12-18 jaar) uit de buurt en jeugd die stopt met hockeyen (maar ook tennis en rugby van omringende verenigingen) gaat Ren4Sport een alternatief aanbieden in de vorm van bootcampen. Samen met Ren4Sport gaan we deze jeugd een alternatief bieden om toch te blijven bewegen.

Verder hebben veel ouders aangegeven graag te willen sporten in de tijd dat ze wachten op hun kinderen die sporten. Daarom zal er ook bootcamp voor senioren worden aangeboden.

Bootcamp is een les waarbij conditie, kracht en behendigheid wordt verbeterd. Deze manier van trainen is afkomstig uit de Verenigde Staten. In het Amerikaanse leger gebruiken ze deze methode al enige tijd om mee te trainen en dat alles niet zonder enig succes. Bewegen in de buitenlucht en buiten attributen worden gebruikt voor onderdelen in de les. Denk hierbij aan banken, trappen, heuvels, banden, boomstammen en het eigen lichaamsgewicht.

De bootcamp lessen zijn voor iedereen geschikt die zijn of haar conditie wilt verbeteren of gewicht wilt verliezen. De instructeur houdt rekening met ieders persoonlijke sportniveau. hdm is een ideale locatie voor bootcamp door omliggende bossen. De nieuwe faciliteiten in hdm Sportcentrum en Buurthuis van de toekomst zijn belangrijk om na dit sporten in de natuur direct te kunnen omkleden en douchen.

 

e.     Evita Thuiszorg, vergaderruimte (in eerste instantie)

Omdat met de verbouw van de hal ook nieuwe ruimtes gecreëerd worden, kunnen vergaderruimte beschikbaar gesteld worden voor de buurt. Zo ontstaat een ontmoetingsplek waar de sociale cohesie met en in de buurt vergroot wordt. Er zijn al aanvragen gedaan door Evita Thuiszorg, die een kantoor in de buurt nodig heeft. Er zijn ook gesprekken met Evita Thuiszorg over een verdere samenwerking in de toekomst.

Evita Thuiszorg zit in de buurt en beschikt over een uitgiftepunt voor zorgmaterialen zoals krukken en rolstoelen. Dit is bij veel buurtbewoners nog onbekend. Revalidatie – en fysiotherapie patiënten hebben vaak dit soort zorgartikelen ook nodig.

 

f.       Resto van Harte, gemeenschappelijke eettafel

Met een aantal partijen uit Benoordenhout, zoals Wijkvereniging Benoordenhout, Evita Thuiszorg, verpleeghuis Nebo, verschillende kerken, zijn we in gesprek over een mogelijke locatie of meerdere locaties van Resto van Harte. Resto Van Harte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en biedt een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is hard nodig, want 1 op de 3 Nederlanders voelt zich eenzaam. Resto VanHarte organiseert lekkere en betaalbare driegangendiners voor wijkbewoners met diverse achtergronden. Iedereen is welkom! De gemeenschappelijke eettafel is bij uitstek de plek om met elkaar in gesprek te gaan en iets te ondernemen. Regelmatig schuift de wijkagent, huisarts, imam of dominee aan om te vertellen over activiteiten in de wijk. Zo brengt Resto Van Harte mensen met elkaar in contact en dynamiek in de wijken. Resto van Harte zal in principe dan in het clubhuis van hdm plaatsvinden, maar er kunnen ook activiteiten, zoals dansen, in de sporthal georganiseerd gaan worden.

Duurzame samenwerking & borging

Door eerst intensiever met partners en huurders samen te werken, sturen we aan op een netwerkstructuur die versterkt, verbindt en inspireert. We willen 2 keer per jaar een bijeenkomst organiseren met alle deelnemende partners en huurders. Dan kunnen we kennis en ervaring uitwisselen en met elkaar praten over verdere samenwerkingen. In het najaar van 2013 zal de eerste plaatsvinden waarin we gaan kijken wat de diverse organisaties zelf nog meer doen aan maatschappelijke activiteiten en hoe we die gezamenlijk nog meer kunnen verstevigen.

Ook deelname aan expertmeetings met andere buurthuizen, georganiseerd door de gemeente Den Haag, kunnen ons daarbij helpen en op ideeën brengen.

Onze sponsoren willen graag maatschappelijk ondernemen. Daarnaast ervaren we ook interesse bij bedrijven om gestalte te geven aan hun sociale impact. Bij hdm kunnen zij hun missie en mogelijke impact eveneens uitgedragen zien. Dat verhoogt de duurzaamheid van de relatie en trekt nieuwe bedrijven/sponsoren aan. Vooralsnog kiezen we als centraal thema ‘Hart voor hdm’. Hiermee verbinden we onder andere activiteiten van Capri (hartrevalidatie), Resto van Harte en stichting Hartekind. Tijdens het minikamp, voorjaar 2013, voor kinderen van 6 tot 9 jaar is al aandacht besteed aan Stichting Hartekind en hebben de kinderen samen een mooi hart gemaakt. ‘Hart voor hdm’ zal ook de insteek zijn voor het opzetten en uitvoeren van fundraising bij de leden, als onderdeel van ons dekkingsplan. Hoe en wat moeten we nog uitwerken, hdm heeft wel goede ervaringen opgedaan met sponsoracties.

Ook onze expertpool met vrijwilligers zal een rol spelen bij duurzame samenwerking en borging door leden gericht te bevragen op hun netwerk en mogelijkheden om ‘Hart voor hdm’ nog meer gestalte te geven. De sponsorcommissie heeft hierin een voortrekkersrol, in nauwe samenspraak met de commissie hdm & maatschappij.

Onze visie op duurzame samenwerking en borging ligt in het verlengde van onze stip: ‘Samen zijn we hdm/SSG: het VERENIGEN’. Zo verenigen we economische met maatschappelijke belangen, leden van hdm met de buurt, bestuurlijk hdm met bestuurlijk SSG, etc. en dat alles draagt in positieve zin bij aan duurzame samenwerking en borging. Belangrijke waarden voor ons zijn: plezier, betrokken zijn en samen doen (gezamenlijk).

Financiën

Zie de bijlage: De matrix geeft een overzicht van alle partners, afspraken, intentieverklaringen en overeenkomsten, alsmede inkomsten en betrokkenheid van hdm.

Begeleiding, uitvoering en evaluatie

Begeleiding en uitvoering van het maatschappelijk plan ligt bij de commissie hdm & maatschappij, met inzet van (ouders van) leden van hdm, onder verantwoordelijkheid van portefeuillehouders hdm en SSG,  en in goed overleg met de sponsorcommissie. Een uitgebreid plan, met (proces)stappen die nodig zijn om onze beoogde resultaten en doelstelling te halen, is in de maak en najaar 2013 beschikbaar, ook voor monitoring.

Om goed te kunnen volgen of we onze resultaten van het maatschappelijk plan ‘Durven delen, samen doen’ halen, voeren we tussentijds een evaluatie uit. Criteria voor evaluatie kunnen zijn:

 • aantal gebruikers en tevredenheid over bestaande en nieuwe maatschappelijke activiteiten,
 • aantal nieuwe-  of verlengingen van samenwerkingscontracten met partners/huurders, voor zover capaciteit toelaat,
 • aantal sponsoren en bedrijven dat bereid is te investeren in ‘Hart voor hdm’
 • bekendheid van het hdm Sportcentrum en als Buurthuis van de Toekomst in de wijk Benoordenhout, stad Den Haag,
 • denkbaar is om uit te zoeken of we met de ingezette activiteiten door onze (nieuwe) partners maatschappelijk rendement, nieuwe lokale economie, bezuinigingen overheid en bewustwording/geluk concreet en meetbaar kunnen maken.   

Den Haag,

1 juli 2013

hdm & maatschappij Overzicht