nieuwjaarstoespraak van Dorine Dielen

Hdm-voorzitter Dorine Dielen sprak tijdens de Nieuwjaarsreceptie van zondag 6 januari. Lees hieronder de integrale tekst van haar speech.

,,We hebben een spannend en druk jaar achter de rug. Meisjes A1 en Veterinnen A zijn landskampioen geworden, Dames 1 is seizoen 2017-2018 geëindigd in het linkerrijtje en de Heren zijn helaas na een spannende eindrally gedegradeerd naar de Promotieklasse. En verder is in de zaal Heren 3 landskampioen geworden, wist MA1 een mooie finaleplek af te dwingen en is Dames 2 derde van Nederland geworden. Tevens hadden we afgelopen zomer een grote vertegenwoordiging bij diverse Oranjeselecties. Maar liefst 12 hdm-ers waren actief voor jeugd Oranjeselecties! Verder waren vier dames van Dames 1 uitgenodigd deel te nemen aan de trainingsgroep voor het grote Oranje en is uiteindelijk Hester van der Veld ook daadwerkelijk geselecteerd voor de aankomende Pro League. Een topprestatie en succes gewenst aan Hester! En uiteraard zijn wij zeer verheugd met de komst van Marieke van Doorn als interim-coach voor Dames 1 voor het tweede gedeelte van dit seizoen.''

Lustrumjaar 2018

,,Afgelopen jaar stond in het teken van het 22ste lustrum, 110 jaar hdm “BlueWhite in the Spotlight”. We hebben dit lustrum geopend met een zeer geslaagde lustrumreceptie op 8 februari jl.. Tijdens deze lustrumreceptie vond een bijzondere ontmoeting plaats met oud-hdm-lid mevrouw Van Oyen (92). Een bijzonder en clubhistorisch gezien uniek bezoek. Mevrouw Van Oyen is de jongere zus van Tonny de Wilde naar wie de beroemde clubbeker is vernoemd die jaarlijks wordt uitgereikt aan het team dat de beste veldprestatie van het seizoen heeft neergezet. Afgelopen ALV is deze beker aan MA1 uitgereikt. Naast deze receptie hebben er nog tien andere lustrumevents plaatsgevonden voor alle groepen die hdm huisvest, zoals een buurthuisbakkie, jeugdsurvival en een A/B-feest. Tenslotte is het lustrum afgesloten met een succesvol eindfeest op het strand. De bevlogenheid en het aanstekelijk enthousiasme waarmee de goed geoliede lustrumcommissie al deze lustrumevents heeft georganiseerd, leverde hen tijdens de ALV in mei de prijs op van ‘de commissie van het jaar’!''

hdm en haar vrijwilligers

,,Zoals u allen weet kan hdm niet zonder haar vele commissies. Onze drie pijlers vragen een flinke organisatie en zonder die organisatie geen hdm. Wij zijn dan ook bijzonder trots op alle vrijwilligers die in de diverse commissies actief zijn om zo onze drie pijlers te ondersteunen en te vertegenwoordigen. Naast de commissies zijn het ook de vele coaches, teammanagers en trainers die zich vaak meerdere dagen in de week inzetten voor het reilen en zeilen van meer dan 130 teams die bij onze verenging actief zijn. Ik ben verheugd te melden dat de scheidsrechterscommissie met drie nieuwe leden weer op stoom komt, dat de commissie hdm en maatschappij is uitgebreid naar vijf leden en dat de seniorengym op woensdag steeds meer senioren aantrekt. Mede onder de bezielende leiding van Danielle van Voorst van Beest is ook de woensdagochtend, naast de maandagochtend, een dusdanig succes aan het worden dat er vanaf heden een tweede groep opgestart gaat worden waar nog voldoende plek is om bij aan te sluiten. Dus mocht u buren, ouders of andere senioren kennen die graag actief, met een leuke groep senioren, een uur willen bewegen? Ze zijn elke woensdag welkom van 12:00 uur tot 13:00 in de hdm-zaal''

hdm terrein

,,Het zal u niet zijn ontgaan, het terrein is afgelopen jaar flink op de schop genomen. Met meer dan 130 teams hadden wij elke week en met name op de zaterdagen een flinke uitdaging aan het goed managen van de trainings- en wedstrijdcapaciteit, nog los van het feit dat de wachtlijsten niet echt verkleind konden worden. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij vorig jaar in gesprek zijn gegaan met de gemeente Den Haag voor een zesde veld en zo kon ik vorig jaar rond deze tijd melden dat de gemeente Den Haag ons dit zesde veld gunde. Ook toen stonden we niet stil en hebben we samen met SSG, de gemeente Den Haag en de KNHB een betaalbare upgrade kunnen realiseren naar twee waterkunstgrasvelden. Tevens is de veldverlichting van veld 1 en 2 vernieuwd en vervangen door ledverlichting, is een nieuw pad inclusief riolering tussen de velden aangelegd en heeft het laantje naar de velden een echte hdm-look gekregen.''

Ontwikkelingen nieuwe clubhuis

,,Uiteraard mag in al deze vernieuwingen een nieuw clubgebouw niet meer ontbreken. Zoals velen van u weten is dit reeds een lang gekoesterde wens. In 1996 is al uitgesproken dat we met onze accommodatie aan de slag moeten. Het is immers niet meer functioneel voor alles wat hdm doet en bezighoudt en het past niet meer bij wie we zijn en willen zijn. Een delegatie van het SSG en het hdm-bestuur komt regelmatig bijeen om de vernieuwingen, de vraag, alsook wensen en veranderingen uit de maatschappij concreet te maken en te vertalen naar een accommodatie die recht doet aan onze vereniging en onze drie pijlers. Een accommodatie die een duurzame sportinfrastructuur biedt, uitgaat van inclusief sporten en tezamen met onze kernactiviteit hockey de basis vormt om met onze partners onze maatschappelijke betrokkenheid verder uit te breiden.''

,,De stand van zaken is dat wij momenteel bezig zijn met de afronding van het Programma van Eisen (“PvE”) waarin we werken aan een multifunctionele tophockey- en sportaccommodatie die voldoet aan de wensen van alle gebruikers van ons complex. Wij streven ernaar eind januari het PvE vast te stellen tezamen met het bestuur van SSG. Wij zullen u dit jaar regelmatig via onze website op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de vernieuwing van onze accommodatie.''

,,Dit jaar wordt dus een behoorlijk spannend en bovenal druk jaar met veel activiteiten op allerlei gebieden. Zo wordt op onze verjaardag weer een PubPopQuiz georganiseerd en 24 maart hebben we weer een Super Sunday! Maar eerst wordt er nu door diverse teams nog volop gestreden voor de felbegeerde plekken op het NK zaalhockey in het Topsportcentrum Rotterdam op 2 februari a.s.''

,,Namens het bestuur aan iedereen een mooi sportief jaar vol vernieuwing, wijsheid en respect voor elkaar gewenst en dat alles uiteraard in goede gezondheid!''

Nieuws Overzicht