programma NK Zaal en sfeertribune

Zaterdag 2 februari is hdm met drie teams vertegenwoordigd tijdens het NK Zaal. MA1 en JB1 spelen de finale en Dames 1 gaat in de kruisfinale de strijd aan met Kampong D1.

De KNHB heeft in TSH1 (hal 1) op de hoofdtribune een sfeervak gecreëerd waarbij de supporters van de thuisspelende club links kan plaatsnemen en van de uitspelende club rechts. Spandoeken toeters en bellen zijn welkom! Na de wedstrijd worden de vakken leeg gemaakt voor het volgende duel.

De KNHB verwacht veel publiek in het TopSportCentrum. De toegang is gratis. Er is voor elke hal een maximum aantal plekken beschikbaar, dus kom op tijd. Vol=Vol! Wanneer de maximale capaciteit van de zaal is bereikt, kunnen de wedstrijden op beeldschermen worden gevolgd via een live-verbinding.

Tijd Hal Wedstrijd
09:30 TSH1 Amsterdam MB1 – Kampong MB1
09:30 TSH2 Kampong MC1 – Zwolle MC1
10:50 TSH1 hdm JB1 – Schaerweijde JB1
10:50 TSH2 SCHC JC1 – Schaerweijde JC1
12:35 TSH1 hdm D1 -Kampong D1 (halve finale Hoofdklasse Dames)
12:35 TSH2 Den Bosch-Laren (halve finale Hoofdklasse Dames)
13:55 TSH1 Amsterdam-Kampong (halve finale Hoofdklasse Heren)
13:55 TSH2 Oranje-Rood-SCHC (halve finale Hoofdklasse Heren)
15:15 TSH1 hdm MA1 - SCHC MA1
15:15 TSH2 3e/4e plaats Hoofdklasse Dames
16:35 TSH1 Pinoké JA1-Rotterdam JA1
16:40 TSH2 3e/4e plaats Hoofdklasse Heren
18:20 TSH1 Finale Hoofdklasse Dames
19:40 TSH1 Finale Hoofdklasse Heren

De KNHB heeft naast de bestaande huisregels (te vinden op www.knhb.nl) nog enkele aanvullende regels gesteld die tijdens het NK gelden:

Het is verboden glaswerk, blik, vuurwerk, wc-papier, confetti, wapens, giftige, (licht brandbare) of (licht) explosieve materialen en voorwerpen, die gevaar opleveren voor spelers en bezoekers, mee te nemen op straffe van inbeslagname.

• Op dit NK zijn de KNHB-reglementen (wo. het Huishoudelijk Reglement, Statuten en het Bondsreglement) van toepassing.

• Blokkeer geen paden, uitgangen, trappen of brandblusmiddelen.

• Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie het speelveld te betreden.

• Het is verboden om over de boarding heen te klimmen c.q. stappen.

• Champagne en bloemen zijn op het speelveld niet toegestaan.

• Gebruik van voetballen is tijdens de finaledag in het Topsportcentrum niet toegestaan.

• Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie.

• Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

• Op (geaccrediteerde) pers is het persprotocol van de KNHB van toepassing.

• De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.

• Bezoekers die in staat van dronkenschap zijn of worden geacht en/of onder invloed van alcohol of drugs wordt de toegang ontzegd.

• De bezoekers kunnen vooraf gefouilleerd worden. Aan degene die zich daaraan niet onderwerpt, kan de toegang worden geweigerd.

• Bedreigingen, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie en racisme zijn verboden op straffe van verwijdering.

• De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen.

• De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen uit het TSC Rotterdam.

• In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie van de KNHB.

 

Nieuws overzicht