serieblog met JC1-coach Jeroen Groenheijde

Onze topjeugdsponsor Kern Konsult uit Arnhem maakt een serie blogs met JC1-coach Jeroen Groenheijde. De eerste blog gaat over 'Ambitie als basis voor topprestaties'. Samen met Nathalie de Man zoekt Jeroen naar de parallel tussen ambitie in het tophockey en het bedrijfsleven.

WAT IS AMBITIE?

Ambitie gaat om de sterk ontwikkelde wens om iets te realiseren dat nog in de toekomst ligt. De bereidheid om daarvoor (veel) te doen en te laten. Keuzes te maken met die wens voor ogen. Je te committeren aan iets waar je in gelooft. Met ambitie bedoelen we niet de blinde focus op het behalen van een bepaalde (persoonlijke) status. Niet de ambitie die puur door ego is gedreven. Maar wel ambitie als een sterk ontwikkeld geloof ergens in, in combinatie met de gedrevenheid om dit waar te maken.

Hoe herken jij ambitie binnen de topsport, Jeroen?

,,De jongens en meisjes die ik train, hebben bijna allemaal het doel om het Nederlands elftal te halen. Een mooie doelstelling, maar is dat hetzelfde als ambitie? En weten ze wel waar ze aan beginnen? De reis naar de top is lang, zwaar en slechts voor een zeer selecte groep haalbaar. Ze komen voor moeilijke keuzes te staan, lopen tegen teleurstellingen aan, krijgen bakken met kritiek over zich heen en moeten na iedere klap weer overeind zien te krabbelen. En oh ja, dan heb je ook nog talent nodig.”

Intrinsieke motivatie

,,Waar komt deze doelstelling dan vandaan? Omdat het een eer is om op het hoogste podium te staan? Omdat je dan aanzien hebt? Omdat wij ze deze worst voorhouden? Allemaal extrinsieke motivatie redenen die niet gaan bijdragen aan het bereiken van je doelstelling. Binnen de sport wordt veel gesproken over de begrippen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is de motivatie vanuit een persoon zelf, terwijl extrinsieke motivatie komt vanuit een externe bron”, zegt Groenheijde.

,,Wij als trainers selecteren kinderen en proberen ze zo goed mogelijk te maken door ze in een omgeving te plaatsen waar ze maximaal uitgedaagd worden. We begeleiden ze door de jaren heen in hun ontwikkeling door middel van analyses, statistieken, gerichte feedback en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Maar alleen de spelers die keuzes voor sport kunnen maken op basis van intrinsieke motivatie, zijn degene die het hoogste niveau kunnen bereiken. Deze keuze voor topsport is alleen te maken met de eigen ambitie om het hoogste te bereiken.”

Aanpassings-, doorzettings- en lerend vermogen

,,Ambitie komt dus voort uit intrinsieke motivatie. Een speler met ambitie is te herkennen aan zijn aanpassings-, doorzettings- en lerend vermogen. Aanpassingsvermogen is de kwaliteit om juiste keuzes te kunnen maken in wisselende spelsituaties. Dit is zichtbaar bij een speler die onder druk, afgestemd op de tegenstander en de posities op het veld op een effectieve manier handelt. Lerend vermogen is zichtbaar als iemand in staat is om zichzelf te trainen of informatie van buitenaf direct eigen te maken en toe te passen.

,,Een sporter die elke training beter wil worden, wedstrijden gebruikt om te leren en fouten gebruikt als zelfreflectie. Doorzettingsvermogen uit zich in een onverzettelijke drang om niet op te geven. Ik ben blij met alle sporters die de mooie doelstelling hebben om het Nederlands elftal te bereiken. Maar alleen zij die vanuit een intrinsieke motivatie laten zien altijd door te willen gaan, vooruitgang te boeken in hun eigen ontwikkeling en te leren van gemaakte fouten, zijn degene die het kunnen halen. Met behulp van een beetje talent, dat wel.”

kern_konsult_ambitie_2.jpg

Hoe herken jij ambitie binnen organisaties, Nathalie?

,,Bij onze klanten nemen mensen met ambitie evenmin genoegen met middelmatigheid. Ze willen hoge kwaliteit leveren, ook al kost dat meer moeite dan strikt noodzakelijk is vanuit hun taak. Ze zijn bereid om meer verantwoordelijkheid te nemen dan vanuit hun functie wordt gevraagd. Mensen met ambitie lopen vroeg of laat tegen de grenzen van de organisatie aan. Ze zien dat het anders kan, beter op de toekomst toegerust. Ze zijn bereid om de status quo ter discussie te stellen: ‘Hoe kunnen we er meer uithalen, onze doelgroep beter bedienen?’

,,Als je daar visie op hebt is het essentieel om kenbaar te maken waarvoor je kiest, omdat hoogstwaarschijnlijk heilige huisjes, ingesleten patronen en de gevestigde orde doorbroken moeten worden. Ben je bereid om met weerstand om te gaan? Kun je inspireren met jouw visie?

,,Als intrinsieke motivatie de motor is, dan zijn aanpassings-, lerend- en doorzettingsvermogen de brandstof. Voor het realiseren van je ambitie heb je je omgeving nodig. Om effectief te zijn in het ontwikkelen van de organisatie moet je inzicht in en sensitiviteit hebben voor de interne processen en het krachtenveld waarin de organisatie opereert. Als het niet linksom kan, dan misschien rechtsom? Welke interventie is onder de omstandigheden productief en brengt de gewenste beweging? Flexibiliteit, zonder de richting die je voor je ziet op te geven.

,,Je wilt het maximale uit de omgeving én uit jezelf halen. Je bent in een continue proces om het eigen talent verder te ontwikkelen, hebt altijd wel een persoonlijke leervraag en jouw volgende stap voor ogen. Daarbij toon je doorzettingsvermogen. Zo grijp je niet alleen kansen, maar juist ook tegenslag dankbaar aan als leermoment. Mensen met ambitie weten wat hen bezielt en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en de organisatie. Ze zoeken plekken op waar de eigen, persoonlijke gedrevenheid samenvalt met het doel van de organisatie. Zo maken ze het verschil.”

,,Maar een groep ambitieuze mensen maakt nog geen goed (sport)team of goede organisatie. Er moet gedeelde richting zijn. Hoe zit dat met de werking en het belang van een team? Vragen voor de volgende blog….

Jeroen Groenheijde en Nathalie de Man

Kern Konsult is dit jaar begonnen met het sponsoren van de jeugdopleiding voor tophockey bij hockeyclub hdm. De inspiratie daarvoor is de ambitie van zowel Kern Konsult als hdm om op topniveau te functioneren. De jeugdopleiding van hdm is erop gericht om ontplooiingskans te bieden aan talent in de regio Zuid-Holland. De individuele ontwikkeling van jeugdspelers staat centraal. Zij worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, zich maximaal te ontwikkelen en doelen te stellen voor de toekomst. Een mooie parallel met wat Kern Konsult voor organisaties beoogt en dus aanleiding om te kiezen voor sponsoring.

 

 

 

sponsoring topjeugd Overzicht