steun voor plannen tijdens avond clubaccomodatie

BESTUUR HDM/SSG - De informatieavond, op 6 maart 2019, over de ontwikkelingen voor onze nieuwe clubaccommodatie mocht rekenen op positieve reacties en veel enthousiasme van de aanwezigen. Tijdens de goed bezochte informatieavond presenteerden de besturen van hdm en SSG hun accommodatieplannen en visie voor de toekomst van ons hdm. Tijdens de avond werden het proces, de toekomstplannen, recente ontwikkelingen en financiële consequenties gepresenteerd. De besturen werken aan twee plannen.

 

  • 1) Het oorspronkelijke plan voor een clubaccommodatie zal worden aangevuld met de eisen uit het recent vastgestelde Programma van Eisen (PvE), waarbij ook wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een extra (wedstrijd)hal dan wel een blaashal. Hier is al veel voor voorbereid en over toegelicht. De planning is om in september 2019 de Business Case te presenteren tijdens een Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV). De periode van september tot april 2020 wordt gebruikt voor het Definitief Ontwerp (DO) en afronden van de benodigde subsidies en de oplevering staat gepland voor de zomer van 2021.
  • 2) Parallel hieraan wordt de haalbaarheid onderzocht met een aantal belangrijke partners waaronder de gemeente Den Haag en de Rabobank voor een clubaccommodatie die volledig multi-inzetbaar wordt, dus voor onze hockeyactiviteiten, voor buurtactiviteiten en voor andere maatschappelijke partners mét ook daarbij een extra trainings- of wedstrijdhal en eventueel andere faciliteiten die passen bij een hockeyclub met topsportambities. In dit traject is er een aantal belangrijke mijlpalen die (voortijdig) uitsluitsel kunnen geven en waarover hdm naar de leden toe periodiek zal communiceren. Dit traject gaat extra tijd kosten. Het is de verwachting dat de haalbaarheidsstudie begin 2020 wordt opgeleverd. Een exacte planning qua oplevering van een clubaccommodatie is op dit moment dan ook nog niet te geven.

Tijdens het debat werden diverse vragen van de aanwezigen beantwoord. Er wordt gewerkt aan het aanmaken van een communicatiepagina op onze website waarin de huidige stand van zaken en berichtgeving over de recente ontwikkelingen inzake de clubaccommodatie zal worden besproken. We zoeken een vrijwilliger die ons hierin kan ondersteunen.

Mocht je vragen hebben, spreek de bestuursleden aan voor meer informatie.

En uiteraard zijn we voor al onze ambities en nieuwe projecten, zoals ook aangegeven in de informatieavond, EN voor enkele huidige activiteiten op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Kijk daarvoor op de website en/of stuur een mailtje naar voorzitter@hdmonline.nl met vermelding van jouw expertise.

Wij danken alle aanwezigen voor hun komst, betrokkenheid en input. hdm dat zijn we allemaal samen!

 

Nieuws Overzicht