17 april: update voortgang nieuwe clubaccommodatie

Tijdens de informatieavond op 6 maart is aangegeven dat het hdm en SSG bestuur aan twee plannen werken. De afgelopen zes weken heeft de bouwcommissie, samen met de architect, bekeken hoe het vastgestelde Programma van Eisen (PvE) aansluit bij het voorliggend voorlopig ontwerp, waarbij ook wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een extra (wedstrijd)hal dan wel een blaashal.

Vanuit het hdm bestuur hebben Dorine Dielen, Casper Sterk en Hein Hoogduin de afgelopen periode gesprekken gevoerd met onder andere de gemeente Den Haag en Rabobank om te bepalen wat er nodig is voor de haalbaarheidsstudie naar een multi-inzetbare clubaccommodatie. De gemeente bekijkt op dit moment welke persoon daarin alle partijen tezamen kan assisteren en verder op weg kan helpen met deze haalbaarheidsstudie. Het bestuur hoopt hier de komende weken meer duidelijkheid over te krijgen.Deze week komt de stuurgroep bijeen om de voortgang te bespreken. In de stuurgroep zitten vanuit het hdm bestuur Robbert Jan van der Ent Braat (bestuurslid nieuwbouw) en Casper Sterk (vice-voorzitter en bestuurslid tophockey) en vanuit het SSG bestuur zullen Jan de Minjer (voorzitter), Jan de Graaf (vice-voorzitter) en Toon van de Pas (projectleider nieuwbouw) zitting nemen.Voor al onze ambities en nieuwe projecten, zoals ook aangegeven tijdens de informatieavond, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Ligt jouw expertise bij communicatie en lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de toekomst van hdm, stuur een mail naar voorzitter@hdmonline.nlhdm dat zijn we allemaal samen!Met sportieve groet,
Besturen hdm en SSG

ons nieuwe clubhuis overzicht