hdm neemt laatste stap naar 100% rookvrij

Vorig jaar augustus is het hdm-bestuur - tegelijk met HGC en KZ – gestart met ‘de rookvrije generatie’. HGC en KZ hebben vanaf dat moment hun terreinen alle dagen rookvrij verklaard, hdm heeft voor een oplossing gekozen waarbij het terrein doordeweeks en op de zaterdag geheel rookvrij is en op zondag alleen kan worden gerookt op het terras.

De trend in de maatschappij is duidelijk. Steeds meer sportclubs worden geheel rookvrij. We zien dit terug in het onlangs gesloten 'Preventieakkoord' waarin afspraken staan tussen zeven verschillende organisaties. Hierin staat o.a. dat zo goed als alle sportclubs over een paar jaar rookvrij moeten zijn. Doorgaans loopt hdm voorop in dit soort ontwikkelingen. In dit geval lopen we nog achter, aangezien omringende clubs vorig jaar al kozen voor een 100% rookvrij terrein. 

Sporten is gezond, terwijl meeroken schadelijk is voor de gezondheid. Feit is dat van alle rokers ongeveer twee derde is gestart voor zijn/haar 18e en als oorzaak van het beginnen met roken vaak het meeroken als kind wordt genoemd*. Belangrijk is dat jongeren allereerst niet beginnen met roken, maar ook dat de schadelijke lichamelijke effecten van (mee)roken worden geminimaliseerd. Als hdm kunnen we met z’n allen een steentje bijdragen door de jeugd op ons terrein op te laten groeien in een rookvrije sportomgeving. Om hieraan onze bijdrage te leveren heeft het hdm-bestuur besloten nu ook de laatste stap te zetten naar een geheel rookvrij hdm per 1 augustus 2019. De bordjes met de rookregels over de zondag worden weggehaald, opdat alleen nog de borden "hdm is rookvrij" overblijven. 

Dit bestuursbesluit is op 28 mei 2019 in de ALV gedeeld met de aanwezigen. Op basis van de reacties tijdens de ALV zal het hdm-bestuur zich tussen nu en 1 augustus buigen over de vraag of het niet alsnog wenselijk is een rookplek te creëren om overlast van peuken en rook rond de ingang te minimaliseren. Graag horen wij jullie ideeën hierover!

Namens het hdm-bestuur,

Mijke Roovers & Enno van Kersen

 

 

Nieuws Overzicht