een mooi hockeyseizoen: thema 'enthousiasme uitstralen'

VIDEO'S - De KNHB vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport en zet daarom in op een veilige sportomgeving. Dit gebeurt aan de hand van 5 thema's. Deze keer komt het tweede thema aan bod: Enthousiasme uitstralen. Met dank aan alle hdm'ers die in de video's aan het woord zijn!

Je eigen uitstraling heeft een aanstekelijk effect op de mensen om je heen. Dan kun je je voorstellen dat het uitstralen van enthousiasme de positiviteit en de wil om je best te doen voor elkaar bij anderen kan vergroten. Enthousiasme komt terug in je houding, gedrag en de dingen die je zegt. En zelfs de kleinste dingen kunnen een groot effect hebben.

Meer info via: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/veilige-sportomgeving

De eerste serie filmpjes met het thema 'afspraken maken' is via deze link te bekijken

sportiviteit & respect Overzicht