agenda ALV: dinsdag 19 november 2019 20.00 uur

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op hdm? Kom dan op dinsdag 19 november 2019 om 20.00 uur naar de ALV.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering HHV hdm in het hdm clubhuis.

1.     Opening

2.     Vaststelling agenda

3.     Uitreiking Tonny de Wilde beker

4.     Ingekomen stukken

5.     Notulen van de ALV van 28 mei 2019 (notulen staan achter de inlog)

6.     Financieel verslag van HHV hdm over het seizoen 2018-2019

7.     Financieel verslag van Stichting Sportcomplex Groenendaal over het seizoen 2018-2019

8.     Verslag van de Kascommissie

9.     Advies van de Kascommissie

Met betrekking tot decharge aan het bestuur van HHV hdm en advies van de Kascommissie aan de algemene ledenvergadering over het financieel jaarverslag van SSG.

10.  Samenstelling bestuur hdm:

·       Enno van Kersen, bestuurslid jeugd, treedt af. Het bestuur stelt Annelies van Elk voor als nieuw bestuurslid jeugd.

·       Casper Sterk, bestuurslid tophockey, treedt af in hoedanigheid van deze functie. Thans is het bestuur nog in beraad over diens opvolging.

11.  Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal ongewijzigd

12.  Mededeling van het bestuur van HHV hdm en het bestuur van SSG inzake nieuwbouw

13.  Overige mededelingen van het bestuur

 

14.  Rondvraag

 

15.  Sluiting

 

 

 

ALV & jaarverslag Overzicht