beleid automatische incasso

HDM streeft ernaar om de contributie via een machtiging te incasseren. U machtigt HDM om voortaan via automatische incasso de contributie in drie termijnen van uw (post)bankrekening af te schrijven.

De voordelen hiervan zijn:

   • gespreide betaling, budgettair prettig zonder administratiekosten;
   • geen verhoging van € 25,= per adres.;
   • gemak, want geen omkijken naar de betaling;
   • geen risico van te late betaling en daarmee worden boetes vermeden. Uiteraard moet er wel voldoende saldo zijn op de momenten van afschrijving. Bij een stornering gelden de volgende verhogingen na herinneringen: 1e verhoging van 10% van het verschuldigde bedrag na te late betaling/stornering, 2e verhoging 30% van het verschuldigde bedrag na te late betaling/stornering. Is de betaling hierna nog niet voldaan, dan zal een incassobureau ingeschakeld worden.

Deze voordelen worden verkregen door het formulier automatische incasso uit te printen, volledig in te vullen, te ondertekenen en retour te zenden naar HDM t.a.v de ledenadministratie, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205, 2597 GV Den Haag

hdm verwerkt de persoonsgegevens van (de ouders/verzorgers van) leden conform haar privacyverklaring https://www.hdmonline.nl/index.php?page=privacy&sid=5

Downloads:

contributie Overzicht