praktische informatie NK Zaal en huisregels TSC

Zaterdag 8 februari spelen MC1 en dames 1 in Rotterdam om de Nederlandse titel. Het TopSportCentrum is gratis toegankelijk en parkeren kan naast het complex (bij het Feyenoordstadion). Kom allemaal naar Rotterdam om onze twee hdm-teams aan te supporten!

Zorg dat je op tijd in de hal bent, want vol+vol!  MC1 speelt om 9.30 uur, dames 1 start om 12.35 tegen Kampong D1

===========================================

De KNHB heeft een aantal huisregels opgesteld tijdens het NK waar iedereen zich aan dient te houden. Overtreden van de regels kan sancties of een boete opleveren voor hdm!

De huisregels van Topsportcentrum Rotterdam zijn onverkort van kracht

De KNHB heeft voor zaterdag 8 februari 2020 een aantal aanvullende huisregels bepaald.

Het is verboden glaswerk, blik, vuurwerk, wc-papier, confetti, wapens, giftige, (licht brandbare) of (licht) explosieve materialen en voorwerpen, die gevaar opleveren voor spelers en bezoekers, mee te nemen op straffe van inbeslagname.

• Op dit NK zijn de KNHB-reglementen (wo. het Huishoudelijk Reglement, Statuten en het Bondsreglement) van toepassing.

• Blokkeer geen paden, uitgangen, trappen of brandblusmiddelen.

• Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie het speelveld te betreden.

• Het is verboden om over de boarding heen te klimmen c.q. stappen.

• Champagne en bloemen zijn op het speelveld niet toegestaan.

• Gebruik van voetballen is tijdens de finaledag in het Topsportcentrum niet toegestaan.

• Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie.

• Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.• Op (geaccrediteerde) pers is het persprotocol van de KNHB van toepassing.

• De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.

• Bezoekers die in staat van dronkenschap zijn of worden geacht en/of onder invloed van alcohol of drugs wordt de toegang ontzegd.

• De bezoekers kunnen vooraf gefouilleerd worden. Aan degene die zich daaraan niet onderwerpt, kan de toegang worden geweigerd.

• Bedreigingen, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie en racisme zijn verboden op straffe van verwijdering.

• De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen.

• De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen uit het TSC Rotterdam.

• In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie van de KNHB.

Sancties Bezoekers die op enigerlei wijze in strijd handelen met het in deze Huisregels bepaalde cq. de Huisregels van TSC Rotterdam, kunnen door beveiligingspersoneel, politie, medewerkers en/of ander bevoegd gezag, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang worden geweigerd of worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan de politie.

Nieuws Overzicht