KG3 t/m KG6 worden voorzien van LED-verlichting

SSG - Deze week wordt de veldverlichting op hdm omgebouwd naar LED. Het betreft de kunstgrasvelden 3 t/m 6. KG1 en KG2 zijn al van LED-verlichting voorzien. De ombouw zal per veld plaatsvinden en de planning is dusdanig dat ieder kunstgrasveld aan het einde van de middag weer bespeelbaar is en in de avond verlicht zal zijn, onvoorzien omstandig heden voorbehouden.

 
Deze ombouw is mogelijk door een aanzienlijke subsidie van het Rijk en de gemeente Den Haag. Hierdoor kan de vervanging van de verlichting uit de eigen financiële SSG-middelen worden bekostigd. De terugverdientijd is binnen circa 10 jaar maar als hierin ook de aanzienlijk lagere onderhoudskosten worden verdisconteerd is dit nog korter. Met deze stap wordt hdm weer een stukje duurzamer.
 
SSG,
Hans Kusters,
Commissaris Terreinen
Nieuws overzicht