virtuele informatie sessie voor 1e en 2e jaars A

Terwijl de hockeyactiviteiten stil liggen, zijn zowel de jeugdcommissie als de seniorencommissie druk bezig met de plannen voor volgend seizoen. We willen daar zowel de 1e als 2e jaars A-leden bij betrekken en hen goed informeren. Aangezien we elkaar niet op de club kunnen ontmoeten, gaan we daarvoor gebruik maken van technologie.

 
Deze week wordt een enquête verstuurd naar de A-jeugd, waarmee we als club inzicht denken te krijgen in bestaande wensen en uitdagingen bij deze groep. Deze enquête gebruiken we voor meerdere doeleinden die in de enquête worden toegelicht. We gebruiken de enquête ook als input voor een informatie sessieDit wordt een virtuele sessie op 22 april om 20.00 uur, waarin ieder A-jeugdlid interactief kan deelnemen en waarvoor we de volgende agenda voorstellen: 
 
1. Uitleg huidige situatie hdm en uitdagingen als gevolg van de Corona crisis
2. Inzichten verkregen uit de enquête en vervolgstappen
3. Plannen volgend seizoen voor jong senioren en A-jeugd
4. Vragen en toelichtingen
 
Zet deze datum en tijdstip in je agenda. Je vragen en antwoorden zullen daar aan bod komen, dus mist het niet. De link om de informatiesessie bij te wonen wordt binnenkort via de teammanager of lijnco gedeeld.
Nieuws Overzicht