mededelingen van het hdm-bestuur

Week 4 is ingegaan waarbij het Coronavirus Nederland nog altijd in haar greep houdt. De maatregelen om het virus in te dammen treffen iedereen. Het is voor ons allen een onzekere tijd. Hoe lang gaat deze crisis duren en wat zijn de gevolgen op de korte en op de lange termijn?

Ook voor hdm is dit een buitengewoon rare periode. Ons complex is nu al meer dan drie weken afgesloten voor bijeenkomsten, evenementen en het dagelijkse hockeyen. Deze crisis zet een tijdelijke stop op ons bloeiende verenigingsleven. Doorgaans hebben de 131 teams 3 tot 4 contactmomenten per week door hun trainingen en hun wedstrijd, zijn onze trimteams dagelijks op hdm te vinden, zijn onze seniorensporters elke week trouwe gasten van het sportaanbod op de maandag, woensdag en vrijdag en niet te vergeten ons blauw/witte legioen dat elk weekend langs de velden staat om onze teams aan te moedigen. Dat is tijdelijk volledig weggevallen. Wat doet dat met de teams, met alle individuen en met ons als vereniging? We weten voor nu dat dit een status is die in ieder geval tot 28 april blijft gehandhaafd. In de week voor 28 april laat de overheid weten wat er voor de periode na 28 april nog nodig gaat zijn aan maatregelen om het virus verder in te dammen. Wij staan achter het standpunt van de bond om te wachten tot het bericht van de overheid op 21 april want ook vanuit het hdm bestuur is de hoop en wens om het seizoen, in welke vorm dan ook, in gezamenlijkheid af te sluiten. Voor nu kunnen wij, net als de bond, op die informatie slechts anticiperen door diverse scenario’s uit te werken.

Verbinding

We blijven deze periode activeren, enthousiasmeren en binden, via ons weekjournaal en de diverse challenges op Instagram (@hdmtopjeugd, @hdmhockey) waarin leden worden uitgedaagd om thuis aan diverse skills te werken en in conditie te blijven. Ook trainer Marc Nota heeft diverse filmpjes gemaakt waarin hij de hockeyer meeneemt en diverse basisvaardigheden verder uitdiept en ons uitdaagt deze vaardigheden thuis te finetunen. Voor de seniorensporters zijn o.a. door trainer Erik van Driel, Peter Wiesenhaan en Guus Kramer filmpjes gemaakt waarin handvatten worden gegeven hoe thuis fit te blijven en te trainen. Het verenigingsleven verbindt ons, ook in deze tijd.

Voortgang blaashal

Een van de projecten waar de afgelopen periode onverminderd hard aan is gewerkt, is de blaashal. De keuze voor de hal en vloer zijn gemaakt en het vergunningstraject is in gang gezet. De omgevingsvergunning wordt half juni verwacht. We kunnen aanspraak maken op de IAS subsidie van Gemeente Den Haag maar deze kan pas worden aangevraagd na ontvangst van de omgevingsvergunning. De projectgroep is hierover in contact getreden met de gemeente en tijdens het laatste gesprek heeft de gemeente aangegeven dat de IAS pot voor 2020 zo goed als op is. Het advies aan hdm is om de subsidie direct in 2021 aan te vragen, als de noodzakelijke vergunningen beschikbaar zijn. Aangezien de subsidie een substantieel bedrag betreft en het onzeker is welke (financiële) gevolgen deze crisis zal hebben, hebben het SSG en hdm bestuur besloten deze investering met een jaar uit te stellen. Wel gaat de werkgroep onverminderd door met het proces voor de blaashal, zodat deze goed gefinancierd met ondersteuning van de IAS subsidie volgend jaar gerealiseerd wordt. Tevens zetten beide besturen zich vol in om de aankomende zaalperiode voldoende zaal trainingscapaciteit te organiseren in Den Haag.

Uitstel ALV

Zoals ieder jaar vindt op hdm in mei een ledenvergadering plaats. De huidige maatregelen maken het echter onmogelijk om fysiek met groepen bij elkaar te komen. De mei ALV is altijd de ALV met eervolle prijzen waardoor we aan het kijken zijn of we de ALV van 26 mei kunnen uitstellen en hiervoor een datum in juni kunnen bepalen. Hiervoor wachten we het bericht van de overheid van 28 april af. 

Voortgang huidig seizoen en voorbereiding komend seizoen 

Ondanks dat er niet wordt gehockeyd zijn veel van onze trainers en coaches en commissies actief; met hun teams, met elkaar en met de ontwikkeling van allerlei nieuwe plannen. Zij zijn ons allemaal ontzettend dierbaar en we waarderen hun voortdurende betrokkenheid bij hdm enorm. We bedanken via deze weg alle betrokkenen die de verbinding onderhouden met alle leden en zich inzetten voor onze vereniging.

Wij hopen nog steeds op het voortzetten van de “reguliere” competitie, maar mocht dat niet mogelijk blijken, zijn we aan het plannen om alsnog (binnen de mogelijkheden die gegeven worden) hockey te kunnen aanbieden door bijvoorbeeld onderlinge competitie, clinics, teambuilding events etc. Rond deze tijd van het jaar wordt ook gestart met de voorbereidingen voor het komend seizoen. Die activiteiten gaan onverminderd door, zoals het werven en binden van sponsoren, het regelen van de clubkleding, het afstemmen van budgetten en het voorbereiden van de nieuwe teamindelingen.

Verbouwing clubhuis

In de vorige nieuwsbrief konden jullie al lezen, dat SSG goed gebruik maakt van deze hockeyloze periode en de zo noodzakelijke verbouwing aan het clubhuis is gestart. Zoals het er nu uitziet, gaat het lukken om deze verbouwing grotendeels nog voor juni af te ronden. Dat is ruim eerder dan gepland en deze verbouwing heeft nu ook geen impact gehad op hockey of andere evenementen. Mochten we in juni weer bij elkaar kunnen komen om de competitie af te ronden dan wel andere evenementen en hockeyvormen uit te voeren, zal het clubhuis een aangename verrassing en ontmoetingsplaats zijn.

Verruiming opzegperiode lidmaatschap 

We hebben als bestuur besloten dat de statutair vastgestelde uiterste opzegdatum van 30 april op individuele aanvraag verlengd/verruimd kan worden. Het is niet alleen voor hdm een onzekere tijd en toekomst, maar we denken dat dit ook voor jou kan zijn in het kader van werk en/of studie tijdens deze crisis. We hopen door juist in deze periode in contact met elkaar te blijven het verenigingsleven te benadrukken en het blauw/witte gevoel levend te houden.

Wij geloven dat we sterk uit deze crisis kunnen komen met een verbouwd clubhuis, een nog steeds relatief gezonde financiële situatie en diverse plannen voor het afronden van het huidige seizoen en start van het nieuwe seizoen. We verwachten meer teams en activiteiten, maar hebben daar ook jou voor nodig. We hopen deze crisis met elkaar te dragen en vragen in dit geval om jouw solidariteit door hdm nu en voor het komend seizoen te blijven steunen.

Mocht je toch redenen (anders dan de bijvoorbeeld genoemde onzekerheid over werk of studie) hebben om volgend seizoen geen onderdeel te zijn van hdm, dan vragen we je om ons dat voor 1 mei te laten weten, dan kunnen we bij de indeling van de teams daarmee rekening houden. We horen het graag als je daarover vragen of ideeën hebt of neem hiervoor contact op met jouw lijncoördinator.

Steun onze partners

Partners in bepaalde sectoren kunnen het zwaar hebben. Gezamenlijk zoeken wij naar oplossingen om door deze tijd heen te komen en hopen wij dat zij als partner aan hdm verbonden kunnen blijven. Het sponsor de sponsor project zoals aangekondigd door de sponsorcommissie kan hierbij helpen. Wij realiseren ons dat wij ook op jullie als leden een beroep doen, maar vragen in deze bizarre tijd om begrip. Laten we dit als verenigingsteam aanpakken, wij kunnen dit met z’n allen want hdm, dat zijn we allemaal samen!

Als laatste willen we benadrukken dat er niets boven de gezondheid van al onze leden en hun naasten gaat en dat wij hopen dat iedereen goed en gezond door deze crisis komt. Laten we met z’n allen de stip op de horizon zetten en dromen van de tijd dat we ons verenigingsleven op het terrein weer kunnen opstarten.

Pas goed op elkaar en hopelijk kunnen we snel weer genieten van ons geliefde spelletje op onze mooie club. 

Bestuur hdm 

 

Nieuws Overzicht