deze week eerste trainingen voor jeugdteams

Dinsdagavond hebben wij toestemming van de gemeente ontvangen om met onze jeugdteams A t/m F te starten met georganiseerd trainen. Deze opstart gaat niet over een nacht ijs. Het is goed om te weten dat hdm hierin mede afhankelijk is van de beschikbaarheid van trainers, begeleiders en vrijwilligers en benodigde materialen. De invulling en handhaving van de 1,5 meter op ons terrein èn op het veld is een belangrijke voorwaarde om weer te kunnen trainen. Daarnaast is het helaas ouders en toeschouwers, waaronder broertjes en zusjes, niet toegestaan het hdm-terrein te betreden.

Coronateam
Afgelopen week is er een Coronateam samengesteld, bestaande uit personen van verschillende geledingen uit de vereniging en SSG. Er is en wordt ongelooflijk veel werk verzet om de start van de trainingen mogelijk te kunnen maken. Het mag duidelijk zijn dat het hervatten van de trainingen in de nieuwe 1,5 meter maatschappij meer voeten in de aarde heeft dan enkel het openen van de hekken. De 1,5 meter regel is een nieuw gegeven en daar zullen we met elkaar ons gedrag op moeten aanpassen. 

hdm Protocol
Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, het protocol 'Verantwoord sporten' van NOC*NSF en het sport specifieke protocol van de KNHB, is een 'hdm Protocol' uitgewerkt. Te denken valt aan de organisatie van en rondom trainingen, routing op het hdm-terrein, veiligheidsmaatregelen, hygiëne voorschriften, handhaving en communicatie.
We hebben een aantal spelregels waaraan we ons de komende tijd verplicht moeten houden om veilig te kunnen sporten. Dat klinkt streng, dat is het ook best, maar zo hopen wij er met elkaar voor te zorgen dat hdm een veilige sportomgeving is en blijft, ook onder de huidige bijzondere omstandigheden.  

Streefdatum opstart donderdag 30 april 
Wij willen deze vakantieperiode met de jeugdteams A t/m F gefaseerd en gecontroleerd opstarten met trainen. Mits alles in goede banen kan worden geleid en voor ieders veiligheid gaat donderdag en vrijdag een beperkt aantal teams van mini’s, D-jeugd en top beginnen. In de week van 4 mei schalen we stapje bij stapje verder op naast DEF-teams ook met ABC-teams. We doen een beroep op ieders geduld.

Informatievoorziening teams
Zo snel mogelijk wordt nadere informatie gestuurd aan de teammanagers via de verschillende commissies (minicommissie, jeugdcommissie, tophockey commissie). Instructies voor de trainers en begeleiders volgen ook via deze commissies. Het trainingsschema wordt spoedig vastgesteld.

Maatregelen op het hdm-terrein 
Aan het openstellen van het terrein zitten ook wat maatregelen vast. De algemene en sport specifieke instructies uit het protocol zullen worden rondgestuurd via de lijnco's en komen ook op de website te staan. Hieronder de belangrijkste regels op een rij.

  •  De DEF-jeugd mag onder begeleiding samen buiten sporten zonder 1,5 meter afstand;
  • De ABC-jeugd mag onder begeleiding buiten sporten met elkaar met minimaal 1,5 meter afstand en maximaal 28 spelers per veld;
  • Alleen jeugdleden mogen georganiseerd trainen;
  • Ouders en toeschouwers mogen het hdm-terrein niet betreden.
  • Je mag alleen het terrein op voor je eigen training. Vrij spelen, even een balletje slaan, een balletje trappen, of zelf trainen op het hdm-terrein is niet toegestaan;
  • Alle trainers, begeleiders en vrijwilligers moeten op 1,5 meter afstand van de jeugd en van elkaar blijven;
  • Op het hdm-terrein worden maatregelen getroffen met looprichtingen. Meer informatie hierover volgt; en
  • Het clubhuis is gesloten en de toiletten zijn niet toegankelijk. In geval van hoge nood zijn er dixies aanwezig.

 

Nieuws Overzicht