factuur contributie voor komend seizoen

PENNINGMEESTER - Vandaag is de factuur voor de contributie voor het nieuwe seizoen verzonden. De hoogte van de contributie is gelijk aan de hoogte van het afgelopen jaar. In een normale situatie wordt de hoogte van de contributie voor het nieuwe seizoen vastgesteld in de mei ALV, waarna de facturen worden verzonden.

In verband met het uitstellen van de mei ALV naar 27 augustus a.s. zijn wij nu niet in de gelegenheid de contributie voor het seizoen 2020-2021 daadwerkelijk vast te stellen. Het bestuur heeft daarom besloten nu een voorlopige contributie-nota te sturen, waarbij wij ervan uitgaan dat we in de augustus ALV een contributie zullen vaststellen gelijk aan de contributie van dit seizoen. Nieuws Overzicht