samen kunnen we de Compassiebeer realiseren!

Reinier de Graaf neemt na 5 jaar afscheid als sponsor topjeugd van hdm. Bestuurslid hdm en manager Facilitair Bedrijf van het Reinier de Graaf Ziekenhuis, Robbert Jan van der Ent Braat, is enorm blij met de exposure die het ziekenhuis heeft gehad rondom de ingebruikname van het nieuwe Gasthuis in Delft (2015), maar ook ten aanzien van de lopende bouw van de nieuwe moderne polikliniek in Voorburg (opening 2021).

Graag vragen wij uw aandacht voor een geweldig initiatief van kunstenaar Adriënne Rombout die iedereen betrokken bij het ziekenhuis, de zorg en de regionale tuinbouw een warm hart toedraagt:

De medewerkers in de Nederlandse zorg hebben de afgelopen maanden kunnen rekenen op de steun van miljoenen mensen. En terecht! Nu is het belangrijk dat die waardering ook in de toekomst blijft bestaan. Om dat te realiseren is kunstenaar Adriënne Rombout gestart met het initiatief voor een driedimensionale Compassiebeer. Let wel: een beer van maar liefst 4,5 meter hoog en 3,5 meter breed! Deze groene, duurzame beer, met een vacht van plantjes, is een showcase voor de getroffen tuinbouw en steun voor alle patiënten in het Reinier de Graaf Ziekenhuis en de vele mensen die de patiënten in het ziekenhuis bezoeken. Adriënne ziet dit echt als een community-project. Een brug tussen werelden van kunst, gezondheidszorg, land en tuinbouw, natuur, techniek, duurzaamheid, wetenschap en maatschappij.

compassiebeer2.jpg

Deze Compassiebeer komt tot stand met de inzet van veel verschillende lokale en regionale partijen. Zo wordt de Compassiebeer niet alleen een symbool van waardering en medeleven voor zorgmedewerkers en patiënten, maar juist ook voor de kracht van lokale verbindingen tussen ondernemers en bewoners. Het is de bedoeling dat de Compassiebeer voor een periode van 3 tot 5 jaar een glimlach op gezichten tovert bij de ingang van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Maar … voor de totstandkoming van de beer is wel eerst geld nodig, veel geld! Laten we samen zorgen dat onze Compassiebeer tot leven komt!

Mogen wij – naast de diverse partners die de bouw realiseren – ook op u rekenen?
Bankrekeningnummer: NL97 RABO 0142220000 ten name van Stichting Reinier de Graaf Groep onder vermelding van: Compassie Beer.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Adriënne Rombout.

https://www.artworkswell.nl/compassiebeer/

Enorm bedankt voor uw bijdrage!

Nieuws Overzicht