UPDATE inschrijven hdm jeugdkamp 2.0 vanaf 14 sept

KAMPLEIDING - Time to change things up! Tijd voor een andere unieke kampervaring, een heuse primeur, daar wil je toch bij zijn! We hebben na het eerste competitieweekend, in samenspraak met alle partijen, de moeilijke beslissing moeten nemen het hdm jeugdkamp in Valkenswaard niet door te laten gaan!

Het jeugdkamp zoals we dat allemaal kennen kunnen we niet op de gewenste manier en met voldoende veiligheid t.a.v. ieders gezondheid organiseren. Deze verantwoordelijkheid willen en kunnen we als organisatie niet op ons nemen. Als organisatie en club nemen we op deze manier onze verantwoordelijkheid en hebben de moeilijke beslissing gemaakt het leukste kamp van het jaar te cancelen. Het jeugdkamp is niet te vervangen. Maar ondanks dat er heel heel veel niet kan, kan er gelukkig nog heel veel wel.

Deze herfstvakantie organiseren we wel een jeugdkamp 2.0. Het wordt een driedaags kamp op hdm! Tijdens dit kamp ontvangen we jullie graag dagelijks van 8:30 tot 21:00/22:00 op hdm. Waarna jullie elke avond thuis slapen. Het worden 3 dagen volledig volgebouwd met alle vertrouwde en nieuwe kampspellen. 3 dagen plezier, gezelligheid, kampgekte en kampavonturen. 3 dagen keihard gaan op onze eigen mooie hdm complex!

Hier willen jij en je teamgenoten toch bij zijn?

Belangrijke informatie:
•    Wanneer: zaterdag 17 oktober t/m maandag 19 oktober
•    Deelnemers: alle C- en D-jeugd van hdm
•    Kosten: 175 euro per kind
•    Vragen/opmerkingen: mail naar hdm-jeugdkamp@hotmail.com of neem contact op met Olger Bosma (06-30900474)

Inschrijving
Maandag 14 september 20:00. Dit jaar zal de inschrijving geschieden middels het invullen van een Google form.
Google form: https://forms.gle/mXagoTtcrG2cxLQT9

Let op: alle inschrijvingen ontvangen voor maandag 14 september 20:00 worden niet geregistreerd.

Inschrijving wordt geopend onder voorbehoud van aanscherping op de corona richtlijnen en regels. Wij houden alle ontwikkelingen en aanscherpingen goed in de gaten. Over de eventuele ontwikkelingen zullen wij tijdig en open met jullie communiceren.

Corona
Iedere herfstvakantie vindt het hdm-jeugdkamp plaats voor de C & D-jeugd van hdm. Gezien de huidige omstandigheden lijkt het misschien vreemd om een kamp te organiseren. Volgens de op dit moment geldende GGD, RIVM en overheidsregels ten aanzien van sportkampen achten wij het goed mogelijk een mooi jeugdkamp neer te zetten. Zij het wel met een aantal regels en maatregelen die een ieders gezondheid zo goed mogelijk bewaken.

Annuleren & restitutie regeling
Mocht uw zoon/dochter zich om welke reden dan ook willen uitschrijven voor het hdm-jeugdkamp dan kan dit door een mail te sturen naar hdm-jeugdkamp@hotmail.com

De volgende restitutieregeling is van toepassing op het hdm jeugdkamp.  Wanneer u uw kind wil uitschrijven dan zijn wij genoodzaakt om, afhankelijk van het moment, een percentage van de kosten in rekening te brengen.

In de volgende tijdvakken krijgt u een vastgesteld bedrag terug:
- voor donderdag 24 september: 100%
- voor donderdag 1 oktober: 75%
- voor donderdag 8 oktober: 50%
- na 8 oktober is er geen restitutie mogelijk

Door de op voorhand gemaakte kosten kunnen wij niet afwijken van de bovenstaande regeling. Wij gaan er vanuit dat elke deelnemer verzekerd is in geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden.

Echter vanwege het coronavirus volgen wij de richtlijnen van de GGD, RIVM en de overheid. Indien in de periode voorafgaand aan het jeugdkamp de richtlijnen inzake het coronavirus zodanig worden gewijzigd dat dit directe gevolgen heeft voor een activiteit zoals het jeugdkamp (en/of haar deelnemers, bezoekers en leiding) zullen wij besluiten het jeugdkamp niet door te laten gaan. In dit geval zullen wij het inschrijfgeld restitueren, minus de reeds gemaakte kosten. Wij gaan ervanuit dat zo’n dergelijke maatregel ruimschoots van tevoren wordt aangekondigd.

Voor verdere vragen omtrent het hdm-kampprotocol, inschrijvingen en overige zaken kunnen jullie contact opnemen via de mail (hdm-jeugdkamp@hotmail.com) of bellen met Olger Bosma (06-30900474). Wij zijn ook via instagram (@hdmkampen) te bereiken voor vragen.
Met vriendelijke groet,

De Kamporganisatie

hdm verwerkt de persoonsgegevens van (de ouders/verzorgers van) leden conform haar privacyverklaring
https://www.hdmonline.nl/index.php?page=privacy&sid=5

Nieuws Overzicht