agenda ALV: dinsdag 24 november 2020 20.00 uur

Wil je ook weten wat er allemaal speelt op hdm? Op dinsdag 24 november 2020 om 20.00 uur is er de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV zal vanwege corona online plaatsvinden. Instructie over het aanmelden voor de ALV is te vinden via deze link.

AGENDA:

1.    Opening

2.    Vaststelling agenda

3.    Ingekomen stukken

4.    Notulen van de ALV van 27 augustus 2020 (notulen achter de inlog)

5.    Financieel verslag van HHV hdm over het seizoen 2019-2020

6.    Financieel verslag van Stichting Sportcomplex Groenendaal over het seizoen 2019-2020

7.    Verslag van de Kascommissie

8.    Advies van de Kascommissie

9.    Met betrekking tot decharge aan het bestuur van HHV hdm en advies van de Kascommissie aan de algemene ledenvergadering over het financieel jaarverslag van SSG.

10.    Samenstelling bestuur hdm ongewijzigd

11.    Samenstelling bestuur Stichting Sportcomplex Groenendaal
Binnen het bestuur van SSG zal een wijziging plaatsvinden. Monique Jonker, bestuurslid buffet en Hans Kusters, bestuurslid terrein, treden beiden af. Het SSG bestuur is met een aantal personen in gesprek voor opvolging van beide bestuursposities.

12.    Toelichting en voorstel financiering aan SSG ten behoeve van blaashal

13.    Mededelingen van het bestuur

14.    Rondvraag

15.    Sluiting

ALV & jaarverslag Overzicht