mini-teams voor komend seizoen

MINICOMMISSIE - Vanaf volgende week start de minicommissie met het uitnodigen en aannemen van de nieuwe lichting jongens en meisjes voor de 1e jaars F, de zebra’s en de zeerovers, voor het volgend seizoen. Ieder jaar is het aantal aanvragen voor een plekje bij de jongste jeugd (kinderen van 6 t/m 9 jaar) van hdm groot. We proberen alle kinderen die zijn aangemeld ook aan te nemen als lid maar soms komen kinderen op de wachtlijst terecht.

voorrangsregels mini’s:

hdm heeft een familiebeleid voor de aanname van mini's. Bij teveel aanmeldingen voor een bepaalde leeftijdscategorie gelden de volgende voorrangsregels:

    1. kinderen van leden die minimaal een heel seizoen lid zijn en broertjes en zusjes van leden die minimaal een heel seizoen lid zijn, mits aangemeld voor 1 maart;
    2. kinderen van oud-leden die langer dan vijf jaar lid zijn geweest, mits aangemeld voor 1 maart;
    3. kinderen van oud-leden die korter dan vijf jaar lid zijn geweest, mits aangemeld voor 1 maart;
    4. overige aanmeldingen.Binnen een voorrangscategorie is de plaatsing op volgorde van aanmelddatum.

Mocht het zo zijn dat we niet kunnen plaatsen dan blijft een kind op de wachtlijst staan en wordt de inschrijving meegenomen naar het volgend seizoen.

opzeggen

Als je gaat stoppen met hockey bij hdm, graag zo spoedig mogelijk opzeggen (in verband met de teamindelingen voor volgend seizoen), maar uiterlijk voor 1 mei.

Nieuws Overzicht