bestuurswissel SSG

BESTUUR SSG - Na 9 jaar draagt Jan de Minjer de voorzittershamer van het bestuur van Stichting Sportcomplex Groenendaal (SSG) over. Tegelijkertijd treedt ook een drietal bestuursleden van het stichtingsbestuur terug: Monique Jonker, Jan de Graaf en Danielle van Voorst van Beest. Een groep bestuursleden die zich respectievelijk, 10, 6 en 7 jaar met ziel en zaligheid hebben ingezet voor de exploitatie en het beheer van ons sportcomplex en haar accommodatie. Een goed moment om de bestuursleden aan het woord te laten en hun mooiste herinneringen met ons te delen.

Een groot deel van het SSG bestuur draagt per vandaag hun taken over aan een nieuwe groep. Age Walta blijft in het bestuur en Joost Timmerman – penningmeester- SSG blijft tot eind mei. Twee bestuursleden zijn eind vorig jaar teruggetreden: Toon van der Pas en Hans Kusters. Toon, met de portefeuille clubhuis, houdt zich momenteel nog bezig met het Blaashalproject, en hoopt ervoor te kunnen zorgen dat er dit najaar een Blaashal op veld 7 wordt geplaatst. Hans, verantwoordelijk voor de terreinen, het licht en het water heeft mooie stappen kunnen zetten onder andere in onderhoud velden en aanleg van LED op alle velden.

De SSG bestuursleden, onder leiding van Jan de Minjer, kijken met een goed gevoel terug op onze bestuursjaren, en blikken graag terug op enkele hoogtepunten.

20141009_hal_8_dcr_10007_15734989665_o.jpg

Zeven velden

Er is alle jaren hard gewerkt aan het onderhoud van het clubhuis en ons terrein met inmiddels 7 velden in onderhoud. In 2014 hebben we onder leiding van Toon een nieuwe sporthal kunnen neerzetten, die zonder de hulp van Jan de Graaf en de fundraising die hij hiervoor heeft opgetuigd, er niet zou zijn. Al die jaren was er hulp van de klusclub om ons complex er netjes te laten uitzien, samen met onze clubmanager die werkelijk alles in de gate kan houden. Ondertussen is er vele jaren hard gewerkt aan een Fase 2, het nieuwe clubhuis, die we helaas met dit bestuur niet hebben kunnen bouwen. Maar de fundering ligt er, en hoe!

Ook het terrein is afgelopen jaren flink onderhanden genomen, met bijvoorbeeld het kappen van verouderde bomen in 2014, het aanleggen van de jeu de boules baan in 2015 en natuurlijk het onderhoud aan de kunstgrasvelden. In 2016 wordt de videotoren bij veld 1 vernieuwd ten behoeve van de video opnamen voor Ziggo Sport, en in hetzelfde jaar wordt meegedacht over de aanleg van het High Performance veld, zoals we dat nu kennen LST-veld. In 2018 zijn velden 3 en 4 vervangen, met de upgrade naar een waterveld, waar we nu nog veel plezier van hebben. Door het vertrek van Golf Duinzicht is er ook ruimte gekomen voor de aanleg van veld 6. Ook wordt dan het begin gelegd van vervanging van de lampen voor LED, en in 2019 zijn alle velden op het complex vervangen voor LED verlichting.

Horeca en buitenbar

De bar, als kloppend hart, heeft de afgelopen seizoenen bijzonder goed gedraaid. De gezonde sportkantine zag zijn intrede, maar de bitterballen mochten blijven.  Geen festijn was te groot, wat een feest waren de Oranje interland wedstrijden op ons complex tijdens de WK in Den Haag in 2015! Onder leiding van Michel en Henk is de horeca ploeg de afgelopen jaren uitgebreid met de komst van Frederique en Yvette. En dat was nodig ook, want ieder seizoen kwamen er steeds meer maaltijden op tafel voor de hdm-teams. Maar ook voor Panasj kampen en andere toernooien zoals Residentie toernooi stond het horeca team altijd klaar. In 2017 is de vergunning vernieuwd en toekomst proof.
Eind 2018 is de buitenbar (met dank aan de Club van 1000) een feit, op de dijk tussen veld 1 en 2.

Met de komst van het multifunctionele sportcentrum is de exploitatie sinds 2014 een flinke uitdaging. De buurtfunctie vraagt om uitbreiding van aantal vrijwilligers, en die komen er! Met een vast buurthuisteam en in 2019 de komst van de buurthuis coördinator Yolande Defauwes, heeft het hdm Buurthuis van de Toekomst de activiteiten kunnen uitbreiden en aantal deelnemers (veelal uit de wijk) kunnen vergroten, zelfs in corona tijden.
Het aantal vaste huurders en gebruikers van ons complex, ook buiten de hockeytijden, neemt ieder seizoen weer toe. Van sportdagen, tot hockeykampen, het JIPHT en tot maatschappelijke activiteiten zoals SGK dag, alles kan op ons complex!

Lustrumjaar

In 2018, het lustrumjaar van hdm, konden we ook veel activiteiten organiseren en faciliteren. Grote dank gaat ook uit naar de exploitatiecommissie: Milly Smulders en Ron van Helvoort, die al deze jaren meeholpen bij de stroom van aanvraag mails. In 2019 is de plannings-website hdm.accommodatiehuur.nl ontwikkeld, een website die ons helpt bij het plannen en factureren van alle activiteiten door onze gebruikers. Het is de nieuwe complex agenda, en niet meer weg te denken voor de planning op hdm.

2lhdspb5qmyv58_fkfxewq.jpeg

Ook het afgelopen jaar is er, ondanks de misère die corona veroorzaakt, veel gedaan, en is SSG de afgelopen 12 COVID-maanden goed doorgekomen. Zowel het clubhuis als het terras is aangepakt en waar SSG kon, hebben we binnen het kader van de maatregelen nog zoveel mogelijk kunnen faciliteren.

Altijd wat te doen

Kortom, bovenstaande schetst wel: er is altijd wat te doen en het nieuwe bestuur heeft zeker geen tijd om met de duimen te draaien .
Wij hebben constructief met het hdm-bestuur samen gewerkt op sommige lastige dossiers en zijn hen veel dank verschuldigd. Wij hopen dat alle hdm-leden met veel plezier rondlopen op de velden en ons complex, waar we ons al deze jaren met veel genoegen voor hebben ingezet.

Wij wensen het nieuw bestuur veel plezier en succes!
Vriendelijke groeten,
SSG bestuur, maart 2021

Bestuur hdm: ,,Helaas laten de huidige corona-maatregelen het niet toe om op de club afscheid te nemen van het SSG bestuur, maar dit zal op een later moment alsnog op passende wijze gebeuren. Jan de Minjer, Monique Jonker, Jan de Graaf, Hans Kusters, Toon van der Pas en Daniëlle van Voorst van Beest: ontzettend veel dank voor jullie inzet en toewijding de afgelopen jaren!''

,,De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden en we wensen het nieuwe SSG bestuur, waar Age Walta en Joost Timmerman nog deel van uit blijven maken, heel veel succes! Het nieuwe bestuur zal zich op een later moment presenteren en bestaat uit onderstaande hdm’ers.''

 

Nienke Maatje

Voorzitter

HR, MVV

Rico Zweers

Vice-voorzitter

Projecten: Blaashal, Nieuw clubhuis, Duurzaamheid

Aafke Smits

Secretaris

Marketing & Communicatie, Buurthuis

Joost Timmerman

Penningmeester (t/m mei '21)

Financien & btw

Liesbeth de Groot - Meijer

Penningmeester (v.a. mei '21)

Financien & btw

Joost Castenmiller

Commerciele Zaken

Buffet, Evenementen

Michiel Visser 't Hooft

Commerciele Zaken

Exploitatie, IT

Age Walta

Technische Zaken

Onderhoud & beheer van Clubhuis, Opstallen, Terreinen, Blaashal

 

 

Nieuws Overzicht