bestuursbericht financiƫn, bartegoed en fonds

Het hdm-bestuur heeft een bericht opgesteld met betrekking tot een aantal lopende zaken zoals contributie, blaashal, mini-veld, bartegoed, Hockey7 en cohesiefonds.

Bestuursbericht financiën, bartegoed en fonds

Terugblik financieel
Tijdens de algemene ledenvergadering in mei wordt zoals gewoonlijk de begroting voor het volgend seizoen besproken en ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Met deze begroting worden de plannen voor het komende seizoen en bijbehorende contributie uiteengezet. Dit jaar is dat een bijzondere uitdaging, aangezien nog onduidelijk is wat de daadwerkelijke duur en aard van de coronamaatregelen wordt en zodoende hebben we nog geen volledig overzicht van de impact van deze maatregelen op onze club.  

Financieel compenseert de overheid ons dit lopende seizoen voor onderhoud van de velden, een gedeelte in de loonkosten en voor de weggevallen omzet tijdens de sluiting van de horeca. Daarnaast zijn sponsoring en contributies belangrijke inkomsten voor de club en valt de impact op deze posten mee. Daartegenover staat dat de barinkomsten het afgelopen jaar volledig zijn weggevallen en hebben we onvoorziene kosten gemaakt om trainingen en activiteiten te organiseren binnen de regelmatig wijzigende coronamaatregelen.

Gezond vooruit
De definitieve cijfers over dit seizoen zullen pas gereed zijn in het najaar. Desondanks durven wij hierbij uit te spreken dat we ondanks deze uitdagende tijd nog steeds financieel gezond zijn. Met onze plannen zoals tijdens eerdere ALV’s gepresenteerd, kunnen we dan ook door.

De verbouwing en inrichting van het clubhuis is grotendeels afgerond en klaar om alle leden, buurthuissporters en bezoekers weer te ontvangen. De aanschaf van de blaashal en de aanleg van het mini-veld bevinden zich in de laatste fase van het subsidietraject. Indien we daarop groen licht krijgen en daardoor de significante subsidie ontvangen, kunnen we starten met de uitvoering. Deze blaashal zal, indien alles volgens plan loopt, aanstaande november in gebruik worden genomen met hopelijk een spetterend feest.

Op de aankomende ALV zullen we voorstellen de contributie komend seizoen niet te indexeren of te verhogen. En we kiezen uitdrukkelijk niet voor een gedeeltelijke teruggave van de contributie over het afgelopen seizoen. Contributie inkomsten zijn een belangrijk onderdeel voor de continuïteit van de vereniging en verwezenlijking van onze plannen, waaronder het weer opstarten en behouden van een bruisend verenigingsleven samen met alle teams. En we moeten er ook zijn voor de individuele leden die extra zwaar geraakt zijn door deze crisis.

Fonds ‘hdm, dat zijn we samen’
Denk aan de leden die geïnfecteerd zijn geweest en langdurige gezondheidsklachten hebben die sportbeoefening beperkt mogelijk maken. Of leden waarvoor hun baan of studie is geëindigd. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen we een voorstel doen een fonds te openen voor die leden die dusdanig financieel zijn geraakt dat ze moeite hebben hun betaalde sportbeoefening te kunnen continueren. In het fonds stort de vereniging initieel de solidariteitsbijdrage die de KNHB ons heeft toegezegd als extra ondersteuning om door deze crisis heen te komen. Verdere details over het fonds en hoe daar een beroep op te doen wordt tijdens de aankomende ALV toegelicht.

Senioren en trimmers
De impact van de coronacrisis op activiteiten voor de jeugd- en seniorenhockey is groot geweest, maar met het beetje perspectief dat is geboden, komt ook het opstarten van het verenigingsleven weer binnen handbereik. De coronatijd heeft ons ook geleerd dat in alternatieve vormen trainen en onderlinge wedstrijden spelen voor ieder lid kan leiden tot nieuw aanbod. Aanbod van nieuwe initiatieven op het gebied van hockey en breder beweegaanbod is ook een maatschappelijke trend. Als hechte familieclub, waar we iedereen willen blijven ontmoeten, gaan we mee in deze maatschappelijke trend door ook de groep van (jong) senioren te blijven binden en faciliteren.

We zijn daarom gestart met de voorbereiding van Hockey7 op de club. Een vorm van hockey die in opkomst is, minder regels kent en minder afhankelijk is van grote teams om te spelen. We zijn nu gestart met een Hockey7 groep tot 27 jaar in verband met de huidige beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen. Vanaf mei hopen we - als de besmetting cijfers het toelaten, dit initiatief structureel uit te breiden met 7’s nights op vrijdagavonden met hockey, muziek en een drankje voor alle senioren en oudere jeugd.

Om het verenigingsleven bij de senioren en trimmers verder op gang te krijgen en het vernieuwde clubgebouw gezellig vol te krijgen met alle bestaande en nieuwe teams, zullen we tijdens de algemene ledenvergadering een voorstel doen de bestaande senioren- en trimteams het komende seizoen een bartegoed van 1.500 euro te verstrekken. Wij vinden deze verstrekking essentieel om de sociale cohesie met en tussen onze seniorenleden en de vereniging weer op de rit te zetten en te bestendigen. Deze eenmalige uitgave zal worden gefinancierd uit de reserves van de vereniging.

Tot slot hebben we besloten de opzegtermijn voor de seniorenleden voor dit seizoen te verlengen tot 1 augustus. Die flexibiliteit wordt ons door de bond voor de senioren geboden en geeft de tijd om samen met die individuele leden die ons daartoe verzoeken een oplossing te zoeken. We zijn één grote familieclub van leden, sponsoren en maatschappelijke partners die ondersteuning kunnen bieden daar waar nodig. Dat is onze kracht: “hdm, dat zijn we samen.”

Nieuws Overzicht