Rabobank verlengt contract hdm met twee seizoenen

Rabobank heeft het hoofdsponsorcontract met hdm en het shirtsponsorschap van hdm heren 1 verlengd met twee seizoenen. Het verheugt hdm zeer dat de samenwerking een vervolg krijgt en verder geïntensiveerd zal worden.

Rabobank heeft als missie “Growing a better world together”. De lokale leefomgeving is voor het realiseren van deze missie een belangrijk aandachtsgebied. Rabobank is ervan overtuigd dat ambitieuze verenigingen in sport en cultuur en in dit geval specifiek hdm een cruciale rol spelen voor het realiseren van haar missie in de lokale leefomgeving.

Rabobank en hdm gaan rondom relevante (maatschappelijke) thema’s een community creëren waarin de club, haar leden en Rabobank een platform verwezenlijken om gezamenlijk succesvol te zijn. Voor de creatie van een dergelijke Club community zijn de volgende thema’s leidend:

  • sportief en bestuurlijk op orde; 
  • ondernemers stimuleren (duurzaam groeien); 
  • beleid gericht op gezondheid (duurzame voeding); strategie ten aanzien van sportiviteit & respect;
  • aandacht voor financieel gezonder leven;
  • duurzaamheidsplan en uitwerking (energietransitie & duurzaam wonen);
  • verbindende maatschappelijke rol.

Thema’s die al sinds jaar en dag perfect passen in het beleid van hdm en de samenwerking met de Rabobank. Samen met de verdere ontwikkeling van ‘magneet’ tophockey zal de samenwerking de komende periode verder worden uitgewerkt.  
 
De aankondiging van de verlenging van het hoofdsponsorcontract werd bekend gemaakt tijdens de formele ondertekening van de contracten van de spelers van hdm heren 1. Het sponsorcontract werd namens Rabobank ondertekend door Harry Wientjens, directeur Coöperatieve Rabobank.   
 
Harry Wientjens: “hdm & Rabobank, dat is goed voor de club en goed voor de leefomgeving. Met de verlenging van de sponsorovereenkomst zullen we de komende twee jaar nog nauwer samenwerken binnen de te vormen Club community. Naast de financiële steun en de rol die Rabobank met hdm oppakt rondom het ten uitvoer brengen van maatschappelijke thema’s, biedt de Club community een intensere vorm van betrokkenheid”

“Rabobank kijkt uit naar nog meer verbinding met het bestuur, met de (business) leden, stakeholders en het netwerk van hdm binnen de Club community”.

rabobank_hdm_contractverlenging.jpg 

v.l.n.r. Harry Wientjes, Erik van Driel, Simon Organ en Hein Hoogduin.

hoofdsponsor Overzicht